Nedeľné sv. omše

15.07.2011 - prostredníctvom Martina

Moje deti !
     Prichádzam, aby som sa vás opäť dotkla svojou láskou. Moje srdce túži, aby ste rástli v láske, aby ste rozkvitali v mojom náručí. Vidím svet, ktorý kráča bez Boha, uväznený v hriechoch. Vidím nekonečné volanie a prahnutie po láske a túžbu po lepšom svete. Na to, aby sa zmenil váš život, stačí iba jedno. Zmeniť svoje srdce a uveriť v Božiu lásku. Hľadáte pravdu, podľa ktorej chcete kráčať. Milované deti, pravdu nájdete v mojom Synovi a v jeho slove.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.