Nedeľné sv. omše

04.01.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste išli takú dlhú cestu a nezabudli ste na môj ruženec. Milované deti, ďakujem. Nebojte sa, celú cestu som s vami.


05.01.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Hoci je už nový rok, veľa ste na sebe nespravili. Som smutná, pretože ste sa o nič nepokúsili. Prichádzam preto, aby som poprosila malé deti, lebo oni vyprosia veľmi veľa. Pánov veľký deň prichádza a vy si z toho nič nerobíte. Moje milované deti. Chcem vám pomôcť, ale musíte sa snažiť aj vy. Som vaša Matka. Prosím vás, zmeňte sa.


07.01.1995 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Volám vás sem a vy vždy prídete. Som Kráľovná vesmíru, som Nepoškvrnená Čistota a toľkí ma urážajú - neveria v moju čistotu. Chcem, aby ste sa modlili viac ružencov za deň, a ak nebudete môcť, tak aspoň menšie modlitby. Ďakujem vám. Som veľmi šťastná.


12.01.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Prečo ste takí zlí? Na každom kroku máte pokušenie a vy sa mu poddávate. Malý Ježiško vás tak veľmi miluje. Či vám už nedal dosť lásky, keď za vás zomrel?
     Ja som vždy s tými, ktorí ma skutočne milujú. Ale milujem všetky deti a som pri vás. Prečo je vás tak málo na mojom večeradle? Táto zima je pre vás skúškou. Aj tak vám ďakujem, ktorí ste tu.
     Veľmi vás milujem a ďakujem vám.


26.01.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Dnes prichádzam a prinášam vám veľké milosti na znak mojej veľkej lásky k vám. Každý ich pocíti inak a inak ich prijme. Prijmite ich. Nebuďte na seba zlí a nerobte si zle. Či vás Ježiš neučil milovať svojho blížneho? Každú prácu robte svedomite a s úctou, pretože i ňou chválite Boha. Veľmi vás milujem, moje deti!