Nedeľné sv. omše

01.09.1995 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Ďakujem vám, deti, za krížovú cestu. Ďakujem. Deti, chcem aby ste pochopili a chápali posolstvá srdcom, a aby ste sa neznepokojovali. Milujem vás. Deti, ja som vaša Matka a chcem všetkým pomôcť. Veď ktorá mama nepokarhá svoje deti, i keď ich veľmi miluje? Deti, milujem vás a ďakujem za modlitbu. S Bohom.


03.09.1995 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Drahé deti!
     Som nesmierne, nesmierne šťastná, že ste sem prišli. Deti, naučte sa prosiť Ducha Svätého za osvietenie mysle, za očistenie srdca a duše, aby ste potom mohli vnímať to, čo vám Boh dáva. Boh a ja vás chceme urobiť šťastnými, ale najskôr sa musíte úplne odovzdať Bohu, lebo iba cez Boha je láska, odpustenie, čistota. Deti, milujem vás a čakám na budúci mesiac. Chcem, aby sa chorí dotkli tohto kameňa na ktorom stojím, a napili sa z prameňa, ktorý je za touto horou. Milujem vás.


04.09.1995 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Nebuďte namyslené a povýšenecké, lebo pýcha a povýšenosť nad druhými sťahujú duše do pekla. Proste Ducha Svätého častejšie o silu, aby ste zvládli ťažkosti a proste ho o moju ochranu. Nech vo vás prebýva pokoj. S Bohom.


07.09.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Prosím vás, zobuďte sa z prázdnoty a ničoty. Prebuďte sa a vstúpte do svetla - na pevnú skalu, ktorou je Kristus. Vzdajte sa špiny hriechu a žite pre Ježiša Krista, aby ste pochopili silu svätej omše. Tak ako nemôžete žiť bez vody a jedla, tak ani žiť nemôžete bez svätej omše. Prebuďte sa, aby ste spoznali hĺbku svätej omše. Prajem si, aby moje zjavenie na hore bolo sprevádzané svätou omšou. Nech sa všetky deti naučia modliť ruženec.


11.09.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     I ja mám niečo pre vás na zajtra. Prineste si medajlónky a ružence, ktoré si chcete dať posvätiť. Pretože ak budete mať tieto veci posvätené, satan nebude mať takú veľkú moc. Majte sošku Ježiša alebo mňa v každej izbe.


12.09.1995 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Posvätím vám všetky tieto veci. Dúfam, že na ružencoch sa budete modliť a sošky, krížiky a obrázky budete mať na úctivom mieste. Som nesmierne šťastná, že ste prišli. Pre mňa je aj tak najdôležitejšia čistota vašich sŕdc. Dbajte hlavne na vaše srdcia. Opýtal som sa jej, čo by si priala: Želala by som si medajlónik, na jednej strane aby bol kríž čo je v Boričkách, a aby na kríži bol Pán Ježiš, ktorý trochu vyčnieva z medajlónika. Na druhej strane, aby som bola ja s rozprestretou náručou, z nej lúče. Na pravej strane lúčov aby bol kríž a srdce, a na druhej strane ľalia a srdce Panny Márie, okolo hlavy koruna z hviezd.


13.09.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé a milované deti!
     Dnes vás chcem vyzvať k modlitbe a k pôstu. Ide čas, na ktorý som sem bola poslaná. Moje Nepoškvrnené Srdce začne víťaziť proti zlu. Ja chcem pomôcť všetkým, veď som Kráľovná pomoci.
     Deti, prosím vás, modlite sa za mládež, ktorá upadá do pazúrov satana. Satan bude ponúkať mládeži nástroje zla. Prosím vás, nech sa mládež nedá zvábiť zlom. Ťažká doba je tu, a preto vás prosím, zostaňte v mojom Srdci slobodní a jednoduchí pre Boha. Dietky, milujem vás. Vaša Matka vám chce pomôcť. Zostávam s vami. Buďte prítomní v Bohu. Milujem vás.


15.09.1995 - prostredníctvom Martina

Dietky moje, milujem vás.
     Ďakujem vám za krížovú cestu. Vždy keď pôjdete na púť, choďte najskôr na litánie k Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej, a až potom na púť.
     Panny Márie som sa pýtal, ktorý ruženec má najradšej. Odpovedala: Najradšej mám radostný, bolestný a slávnostný, ale každému jednému ružencu sa teším, ak je modlený s láskou.
     Pýtal som sa, prečo sa nezjavila i v hore.
Povedala:
     Ak niektorí ľudia nechcú prijať posolstvá, ktoré dávam, nebudem sa vnucovať, lebo by to nesplnilo Boží účel. Žehnám vás, dietky, a milujem vás.
     Keď Panna Mária odchádzala, videl som jej Srdce, a v ňom sedem mečov.


17.09.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Moja láska je k vám vždy silná. V októbri bude sviatok ružencovej Kráľovnej, a preto by som chcela, aby ste putovali do Boričiek na Krížový vrch tri dni po sebe, v piatok, v sobotu a v nedeľu. Hovorím vám to skôr, aby ste sa na to mohli pripraviť. Ale ak by vám to nevyhovovalo, nebudem to od vás žiadať nasilu. Milujem vás.


18.09.1995 - prostredníctvom Martina

Martin: Mami, predsa ste prišli?
     Panna Mária: Ale áno, veď ako by som mohla neprísť ku svojim deťom? Dnes vám chcem povedať, aby ste sa zajtra každý pomodlili za otvorenie vášho srdca. Aby ste mali pri zajtrajšom zjavení otvorené srdce, lebo sa chcem prihovoriť každému do srdca, čo by každý z vás mohol niečo urobiť pre toto miesto a pre spásu svojej duše! A preto nalieham, aby ste mali dokorán otvorené srdce. Milujem vás. Nech je pochválený Ježiš Kristus. S Bohom.


19.09.1995 - prostredníctvom Márie

Moje drahé deti!
     Ďakujem, že ste tu! Milujem vás! Neboj sa, ja som vždy s tebou. Neboj sa ma prijať.


20.09.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Zaspievajte mi pieseň "Celá krásna", aby ste potešili moje Srdce. Zaspievajte ju po zjavení, tak ako sa modlíte, s vrúcnosťou ku svojej Matke.
     Martin: Mami, čo by ste ešte odkázali ľuďom?
     Panna Mária: Aby sa cez zjavenia modlili modlitbu, ktorú som vám dala pri odovzdávaní vášho srdca mne, lebo v tento čas som tu úplne pre vás. Dietky, žehnám vás a milujem vás.


21.09.1995 - prostredníctvom Martina

Moje dietky!
     Ďakujem vám, ktorí ste sem prišli. Dnes chcem vyzvať vašu farnosť: Nech je celá farnosť úplne zjednotená. Kde nie je jednota, tam nemôže byť láska. Preto sa usilujte o jednotu, aby ste si zo srdca nevyhnali lásku - Boha. Milujem vás, deti drahé. S Bohom.


22.09.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste tu. Dieťa, keď budeš hovoriť Mária, Matka naša, skry nás pod svoj plášť, vsuň do tejto krátkej modlitby aj Kráľovnú Pomoci, aby ste vedeli, s kým sa stretávate. Deti, milujem vás a chcem povedať, aby ste vedeli, že som pri vás, a žehnám vás. Všetkých žehnám, milujem vás.


23.09.1995 - prostredníctvom Márie

Dieťa, i dnes by som Ti chcela povedať modlitbu, o ktorú si ma prosila:
     Matka Mária, naša Kráľovná Pomoci, buď s nami a stoj pri nás.
     Dieťa moje, buď s Bohom.


23.09.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ja by som vám dnes chcela povedať, aby ste sa začali pripravovať na púť. Vidím vám otázniky v srdciach, a preto vám chcem povedať, ako by mala aspoň táto púť vyzerať. V piatok by som chcela aspoň krížovú cestu, v sobotu by som chcela hlavný ruženec, piesne a modlitby ku Kráľovnej ruženca. Želala by som si ruženec z ľudí okolo kríža, aby ste sa pochytali za ruky vôkol kríža, a tak spievali a modlili sa krátke modlitby. Ruženec by bol na začiatku bez kruhu a v nedeľu by som sa zjavila a dala posolstvo na celý mesiac. Chcem, aby to pochopili ľudia a začali žiť v oslave Boha. Deti, žehnám vás, aby ste to zvládli.


25.09.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Chcem vám povedať, že nie som spokojná s vašimi modlitbami, nielen cez ruženec, ale i počas zjavenia. Preto chcem, aby si, dieťa moje, po Verím v Boha a 7 x Otče náš, Zdravas', Mária a Sláva Otcu, nehovoril nič. Ale aby ste sa sústredili na zjavenie a modlitby. Dieťa, odovzdaj pozdrav mojim deťom. Milujem vás, milujem vás.


26.09.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Deti, zvyknite si na tento pozdrav, aby vám bol samozrejmosťou.
     Martin: Mami, aká ste len dnes krásna.
     Panna Mária: Deti, vo mne je ukrytá láska, ktorá nekonečne miluje, pretože kto miluje, nepozná hriech a nenávisť. Skrze lásku hriech nemôže zahaliť čistotu srdca i čistotu vonkajška. Preto, deti, milujte sa, aby ste žiarili krásou. Deti, prichádzam k vám teraz nepretržite, skrze lásku k vám. A preto vás chcem vyzvať, aby ste povedali aj iným, aby prišli sem - do mojej prítomnosti. Bude záležať už len na ich srdciach. Milujte nezištne, to znamená, aby ste nečakali za vašu lásku lásku, lebo mnohokrát sa vám vráti nenávisť, ale preto, aby ste mali väčšie potešenie z lásky. Milujem vás, nekonečne vás milujem.


26.09.1995 - prostredníctvom Márie

Mária: Mamička moja, predsa ste tu? Prišli ste, nenechali ste svoje dietky opustené?
     Panna Mária: Nie, nenechala som vás opustené a prišla som. Dietky, snažte sa o vaše spasenie. Majte viac srdce otvorené pre Boha. S Bohom, s Bohom buď, s Bohom.


28.09.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Dnes vám chcem povedať, aby sa všetci ľudia v tejto farnosti usilovali o svätosť, svätosť duše, aby potom pochopili úmysel Boha, a aby pochopili, na čo sem vaša Matka prichádza. Deti, milujem vás! Zostaňte vo svetle Ježiša Krista.


29.09.1995 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Vyzývam vás, vyzývam vás, vyzývam vás, dietky, k modlitbe. Prosím, nech vaša modlitba je modlená srdcom. Vaše srdce necíti radosť z modlitby, lebo to nechcete. Prosím vás, splňte moju výzvu. Milujem vás, s Bohom dietky.


30.09.1995 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Ďakujem vám za tento pozdrav. Chcem vám len toto povedať. Kedy už pochopíte, že sem nechodíte len tak, ale že sem chodíte pre modlitbu a kvôli stretnutiu so mnou? Všetky modlitby odovzdávam Ježišovi, môjmu Synovi. Milujem vás, s Bohom.