Nedeľné sv. omše

Jozef Danko

Jozef Danko

Narodil sa 27.05.1985 v Trnave. ZŠ navštevoval v Dechticiach, SŠ v Trnave a VŠ v Bratislave. V súčasnosti pracuje ako systémový administrátor vo svojej IT firme. V roku 2008 uzavrel sviatostné manželstvo. S manželkou bývajú v Dechticiach, majú 3 deti.

 • Aké bolo Tvoje prvé stretnutie s Pannou Máriou?
 • S Pannou Máriou som sa prvýkrát stretol 22.5.1996. Bola to streda a v tento deň bol pôst. Keď Panna Mária prišla, pozdravila „Pochválený buď Ježiš Kristus!“. A ďalej vravela: „Neboj sa drahé dieťa, to som ja, Tvoja Matka. Ďakujem Vám za pôst.“ Panna Mária si ma na toto prvé stretnutie pripravovala istý čas, ale nevedel som, či a kedy Panna Mária príde, a že dostanem od Pána takú veľkú milosť stretávať sa s Jeho Matkou.

  • Aké sú dnešné stretnutia s Pannou Máriou, ako ich vnímaš teraz?
  • Príchod Panny Márie do môjho života znamená veľmi veľa. Vďaka Jej príchodom som tým, čím som. Ona ma popri mojich rodičoch vychovávala. Učila ma, ako sa mám správne modliť, privádzala a privádza ma stále bližšie k Ježišovi. Panna Mária chráni mňa, a mojich drahých chráni a zahŕňa svojou láskou, vyprosuje nám požehnanie a milosti.

  • Ako vyzerá Panna Mária, ako ju počuješ, vnímaš?
  • Pannu Máriu počujem tak, ako keby som sa rozprával s niekým z vás. Pri sviatkoch Panny Márie alebo mojich sviatkoch mám možnosť podať Panne Márii ruku a vtedy cítim jej dotyk. Cítim vo svojej dlani jej malú rúčku. Pri stretnutiach niekedy pociťujem smútok alebo radosť Panny Márie. Keď Panna Mária prichádza, môj pohľad pritiahne na miesto, na ktorom stojí, i keď ju nevidím.

  • Na aký úmysel sa modlíš s Pannou Máriou?
  • Na začiatku mojich stretnutí s Pannou Máriou som sa modlieval za uzdravenie chorých, ale po istom čase mi Panna Mária zmenila úmysel a teraz sa s ňou modlievam za obrátenie hriešnikov.

  • Aký vplyv mali (majú) stretnutia s Pannou Máriou na Tvoj život, na Tvoje rozhodnutia?
  • Panna Mária do môjho života prišla s veľkou láskou a kopou milostí. Žiadne veci mi nenútila, ale s láskou ponúkala. Vďaka Panne Márii sa môj vzťah k Pánu Ježišovi veľmi prehĺbil. Myslím, že keby nevstúpila Panna Mária do môjho života, čelil by som asi iným prekážkam a bojom so zlom.
        Príchody Panny Márie sú veľkou vecou a treba sa k tomu stavať zodpovedne.