Nedeľné sv. omše

01.12.1998 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Prosím vás, pomodlite sa za moje deti, ktoré kedysi nepoznali Božiu lásku a stali sa z nich veriaci. Potrebujú vaše modlitby, pretože Boh na nich dal kríž, ktorý pred tým tak veľmi nepoznali a ťažko sa im nesie. Boh ich chcel viac primknúť k sebe a chce, aby kríž spoznali a milovali, ale robí im to ťažkosti. Preto potrebujú vaše modlitby. Modlite sa za nich.


03.12.1998 - prostredníctvom Martina

Deti moje!
     Keď sa zahľadíte na nebo, neviete, kde je jeho koniec. Vaše srdcia sú taktiež hlboké, ale musíte sa snažiť o to, aby neboli prázdne, ale nech sú naplnené láskou. V tomto adventnom čase sa pripravujete na Vianoce, preto vyzametajte svoje srdcia a pripravte si ich, aby sa v nich Ježiš mohol narodiť. Akokoľvek budete premýšľať nad tým, čo je najdôležitejšie vo vašich srdciach, prídete na to, že najdôležitejšie je, aby vo vás prebývala láska. Láska, ktorá miluje každého, láska, ktorá pritúli žobráka, láska, ktorá zodvihne opovrhovaného, ktorá sa skláňa k chudobným, plačúcim, aby ich nasýtila a potešila. Najdôležitejšia je láska, deti moje, ktorá prináša so sebou radosť, ktorá nikdy nekončí. Milujem vás.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


06.12.1998 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti,
     veľmi si cením toho, že ste sem prišli. Deti, chcem, aby sa každá jedna rodina spojila putom, putom lásky, aby sa stala jednotnou. Nech sa každý dom stane malou jaskynkou a vaše spojené srdcia jaslami, aby sa takto Ježiš mohol narodiť vo vašich spojených srdciach. On vám prinesie pokoj a vaša láska sa bude zväčšovať zo dňa na deň.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


10.12.1998 - prostredníctvom Martina

Deti moje!
     Chcem, aby ste uvažovali a v modlitbách rozjímali o pokoji, ktorý vám tento svet dať nemôže. Deti, ale nechcem aby ste len uvažovali, ale aby ste ho šírili prostredníctvom vašich skutkov. Upokojte tých, ktorí sú roztržití. I pomocou rozhovorov šírte pokoj a upokojujte ľudí vôkol seba. Deti, pokoj je ako slnko, ktoré zažiari vždy keď hriech odíde ako mrak spred slnka. Uskutočňujte toto posolstvo. Budem vám na pomoci a žehnám vám, aby ste ho uskutočňovali vo všetkých situáciách, najmä pre vás tých ťažkých.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


17.12.1998 - prostredníctvom Martina

Moje deti,
     i dnes sa nebo otvorilo a Boh mi dovolil, aby som i dnes prišla medzi vás. Deti, začnite meniť svoje životy láskou, začnite láskou, ktorá so sebou prináša radosť. Ak sa naučíte nekonečne milovať, radosť bude vo vás rásť. Budete sa tešiť i vtedy, keď budete mať ťažkosti. Pre mnohých ľudí, najmä tých, ktorí Ježiša nepoznajú, je to ťažké pochopiť. Nevedia, že iba Ježiš ich môže urobiť šťastnými. Láska a radosť vás dovedie k svätosti. Preto milujte a radujte sa. Tešte sa z toho, že láska, ktorá sa zrodila v jasliach sa opäť narodí vo vašich srdciach.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


18.12.1998 - prostredníctvom Martina

Odkaz pre modlitbovú skupinu:
     Deti,
     ďakujem vám, že šírite moje posolstvá a viem, aké ťažkosti to prináša. Ale prosím, spomeňte si na môj príklad, ktorý vám ponúkam. Bola som vždy tichá, počúvajúca služobnica Pánova. Keď budete trpieť, prinášajte tichú obetu Bohu. V tichosti prijímajte každú bolesť. Nereptajte a nechcite silou mocou zmeniť to, čo sa deje. Prijmite všetko s pokorou. Uvidíte, že takto ľahšie zvládnete každú situáciu. Deti, nechcem aby ste mlčali o posolstvách, ale chcem, aby ste s láskou mlčali, keď trpíte.


24.12.1998 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     V tento vianočný čas opäť otvárate svoje srdcia aby sa Ježiš v nich narodil. Ďakujem vám, že ste si dali záležať na tom, aby ste ich mali čisté a pripravené pre môjho Syna. Môj Syn sa narodil v chudobe. Priblížil sa chudobným a jednoduchým ľuďom. Preto deti aj vy, keď uvidíte biedneho, chudobného človeka pomôžte mu. Rozdávajte lásku nielen počas Vianoc, ale cez celý rok. Prajem si, aby vaše srdcia, ktoré teraz dovolili sa narodiť môjmu Synovi vo vás, dovolili sa mu narodiť počas celého roka, aby ste ho tak nosili stále v čistom srdci. Kiež by ste na túto moju prosbu nezabúdali.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


31.12.1998 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Chcem vám pripomenúť, aby ste Pánu Bohu za všetko ďakovali a aby ste ho prosili i o to, aby ste dokázali plniť jeho vôľu. Deti, očakávate príchod nového roka. Snažte sa byť v novom roku lepší a milší Bohu, aby nastávajúci rok bol lepší než ten, ktorý práve končí. Deti nezastavujte sa, ale bojujte o lásku, aby i naďalej prebývala vo vás. Nezastavujte sa na jednom mieste, ale snažte sa o lepší duchovný život. Nech vám Pán Boh pomáha.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.