Nedeľné sv. omše

03.05.2001 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Dnes vás volám, aby ste prosili Ježiša, nech prostredníctvom Ducha Svätého pomôže otvoriť vaše srdcia. Neuzatvárajte sa voči vaším blížnym, ale v pokore dovoľte, aby cez vás prúdila Božia milosť. Nerozdávajte ako príklad vaše pocity a slová, ale rozdávajte Božiu lásku a Božie slovo. Dovoľte nech vás naplní Božia milosť a takto Boh cez vás bude premieňať srdcia vašich blížnych.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


06.05.2001 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Dnes vás opäť volám k modlitbe. Mnohí z vás ste začali pochybovať o Božej láske a to len preto, lebo sa menej modlite, menej sa rozprávate so svojim láskavým Otcom. Deti, začnite sa viac modliť.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


10.05.2001 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie a snažili sa žiť posolstvo z predchádzajúceho štvrtku. Deti, snažte sa ho aj naďalej uskutočňovať vo svojom živote. Dnes vás volám, aby ste slobodne a s láskou odovzdali Ježišovi svoju slobodnú vôľu. V dôvere sa mu odovzdajte a dovoľte nech On zasahuje do vášho života svojou žehnajúcou rukou.


17.05.2001 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     dnes vás volám, aby ste pri stretnutí s vašim blížnym nevideli na ňom jeho chyby a nedostatky, ale snažte sa na ňom vidieť to dobré. Pozerajte sa na neho očami lásky. Nemajte od neho vzdialené svoje srdce, ale prijmite ho do svojho srdca. Deti, Boh sa nikdy neodvracia od vás, od vašej krehkosti, a preto sa ani vy neodvracajte od krehkosti svojich blížnych.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


24.05.2001 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Dnes všetci spoločne slávime nanebovstúpenie môjho Syna. Ježiš odišiel k svojmu Otcovi, aby vám všetkým pripravil v nebi miesto. Dnes vás volám, aby ste nežili svoj život v smútku ako keby mal váš život skončiť zatratením. Ale žite ho v radosti a so stálym vedomím, že Ježiš na každého z vás čaká v nebi.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


31.05.2001 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Dnes vás volám, aby ste prosili o svetlo Ducha Svätého, aby ste v jase tohoto svetla mohli vidieť a pochopiť, že iba jedna cesta vedie k vzájomnému zjednoteniu a to cesta Ježišovej lásky, ktorá rodí ovocie pokoja, radosti, odpustenia a vzájomnej úcty.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.