Nedeľné sv. omše

02.08.1995 - prostredníctvom Martina

Panna Mária: Dieťa moje, vidíš ma?
     Martin: Áno Mami, vidím vás.
     Panna Mária: Dobre si ma obzri.
     Martin: Mami, ste veľmi krásna.
     Panna Mária: Vidíš aká som jednoduchá? Mnohí sú veľmi zameraní na hmotu. Deti, ja som sem neprišla pre hmotu, ja som sem prišla pre vašu lásku, ktorá má byť vo všetkých vašich srdciach, a pre vás, pre vašu jednoduchosť a pokoru. Mohla som sem prísť so zástupom svätých a anjelov, veď som Kráľovná, ale prišla som sem v jednoduchosti, veď som slúžka Pánova a vaša Matka. Nech vládne vo vás jednoduchosť, aby sa do vás dostala láska, a potom vás spoznajú, že ste všetci od Boha.


03.08.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Som veľmi, veľmi šťastná, že mnohí idete na spoveď. Vaše srdcia sa ligotajú čistotou. Veľmi si vážte vášho duchovného otca, ak by ho tu nebolo, kto by vám prinášal Spasiteľa? Zarmútilo ma iba jedno, že nejdú na spoveď práve tí, čo najviac robia zlo. Modlite sa za nich. Poďakujte sa i vášmu Nebeskému Otcovi, že vám odpúšťa toľké hriechy. Deti, ďakujem vám, že som mohla prísť medzi vás.


04.08.1995 - prostredníctvom Martina

Milujem vás, deti moje!
     Deti, som taká šťastná, že tu môžem byť s vami. Poznáte snáď matku, ktorá má lásku a predsa nemiluje? Každá, ktorá má lásku, ľúbi, veľmi ľúbi. Každá matka vie, koľko starostí musí pre svoje deti prekonať, koľko bolesti a trápení musí vynaložiť, aby o ne neprišla. Deti, ja vás všetkých veľmi milujem, všetkých bez rozdielu. Deti, mnohí hovoria prečo sa modlíte? Vedzte, že nevedia, čo hovoria. Vy sa neodtrhnite odo mňa a od Boha. Aj takýchto vaša Matka miluje. I keby vás všetci opustili, ja, vaša milujúca Matka, vás nikdy neopustím. Milujem vás!


07.08.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem a som spokojná, že ste sem prišli. Dnes by som vám chcela povedať, že by som si priala púť 15. augusta ku krížu vo vašich Dechticiach a túto púť opakovať každú prvú nedeľu v mesiaci. Želala by som si, aby prišlo viac ľudí. Deti, prosím vás, obráťte sa, obráťte sa, prosím, obráťte sa. Zmeňte sa úplne od základu, prosím, prosím. Milujem vás!
     Panna Mária bola veľmi smutná a nakoniec plakala.


10.08.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Milujem vás. Pokúste sa od dnes povedať Bohu:
     Bože, od dnes všetko len pre teba.
     Bože, daj, aby som bol zjednotený s tebou.

     Deti, zblížte sa s vôľou Boha, aby ste sa mohli objať s láskou.


11.08.1995 - prostredníctvom Martina

Martin sa pýtal, čo znamenali čierne škvrny, ktoré Panna Mária mala na šatách v predchádzajúci deň
     Moje drahé deti!
     Milujem vás. Čierne škvrny na mojich šatách neboli hriechy iba vaše ale celej obce a Slovenska. Deti, proste, modlite sa, aby ste posolstvá, ktoré vám dávam, pochopili tak ako vám ich hovorím. Aby ste ich pochopili do každej bodky, a aby ste ich vedeli prijať do srdca. Som šťastná, áno, som šťastná z vás. Vždy sa teším na večery, ktoré môžem stráviť s vami. Kto verí v Boha, nemusí sa ničoho báť.


12.08.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Chcem vám povedať, že milujem každého osobitne tou istou láskou. Ak niekoho bude bolieť srdce, odovzdajte ho mne. Hovorte:
     Matka Mária, odovzdávam Ti svoje ubolené srdce. Prosím obviaž mi ho modlitbou, ošetri láskou a pritisni si ho k svojmu Srdcu, nech počuje tlkot tvojho ľúbezného Srdca.
     Ja potom prídem a pomôžem.


13.08.1995 - prostredníctvom Martina - Dobrá Voda

Moje dieťa!
     Chcem Ti povedať, že dnes som tu už naposledy. Na tomto mieste sa tebe zjavujem naposledy, ale môžeš ma vidieť každú prvú nedeľu v mesiaci, i viac dní za mesiac u vás. Je to tak, pretože to chce náš Nebeský Otec, môj Syn, a tak to chcem aj ja. Milujem vás. S Bohom a do videnia u vás.


15.08.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Som taká šťastná, že ste sem prišli, a že ste vykonali takú obetu. Som blahoslavená Panna Mária a moje Srdce je prečisté, je nepoškvrnené. Milujem vás, deti moje. Ja som KRÁĽOVNÁ POMOCI a spolu s mojim Synom som vám prišla pomôcť. Želala by som si, aby ste sem prichádzali každú prvú nedeľu v mesiaci a to vždy po prvom piatku. Milujem vás a ďakujem vám za všetko.
     Panna Mária sa zjavila s Ježiškom, ktorý nás žehnal znakom kríža. Bol asi jeden až jeden a pol ročný.


19.08.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Som šťastná, že ste sem prišli. Mnohí, mnohí z vás, čo tu boli a viac sem neprišli, prišli vtedy len preto, že boli zvedaví a druhí dali na ohováračské jazyky. Deti, hovorím vám, že už majú zasadené semienko obrátenia. Modlite sa, aby im semienko začalo klíčiť. Veľmi som vám povďačná, ktorí sem chodievate, ale aj tým, čo nemôžu z mnohých dôvodov prísť. Snáď by som vám povedala iba to, aby ste sa za zblúdilých modlili, lebo oni odišli od Božej vlasti a vy im svojimi modlitbami pomôžete odostrieť cestu k domovu - k nebu.


20.08.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Som šťastná, že ste sem prišli. Deti, prajem si, aby ste v septembri, prvú nedeľu v mesiaci, na posvätený vrch vyniesli chorých - aspoň tých, ktorých poznáte a mohli by ísť. Aby ste sa pripravovali na moje zjavenie celú nedeľu v mene slávenia Božského Srdca milosti, lebo Ježiša vám stále prinášam, a chcem vám ho prinášať. Prinášam vám ho aj sem vždy. Milujem vás. Deti a ešte to, že cez ruženec, keď máte ruky nad hlavou, majte dlane roztvorené k miestu zjavenia. S Bohom, deti moje.


21.08.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Chcem vám povedať o vašich srdciach. Ak prestanete chodiť na sväté prijímanie, vaše srdcia zostanú nepochopiteľné, zlé. Deti, ak sa neobrátite, môj Syn mi nedovolí sem viac prísť. Preto sa snažte a proste o obrátenie. Deti, ja vás aj tak prijímam také aké sem prichádzate a aké ste. Moja láska zostáva k vám nezmenená a vždy vytrvalá. Dietky, milujem vás.


29.08.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Som šťastná, že tu môžem byť s vami. Ako sa pozerám, chcem povedať tým, ktorí neboli na svätej spovedi, aby šli a urobili si ju takú, aby so spokojným srdcom mohli ísť na sväté prijímanie. Mnohí sa neviete ubrániť hriechu - vtedy sa modlite. Ak máte pokušenie, modlite sa:
     Matka, Kráľovná pomoci, pomôž mi ubrániť sa pred zlom.
     Chcem vás vyzvať, aspoň vašu modlitbovú skupinu, aby ste išli ku krížu a modlili sa v prvý piatok krížovú cestu. Kto by chcel, môže sa pridať. Deti, milujem vás.


30.08.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Deti, ako môžete chodiť na sväté prijímanie a okolo seba mať toľkých nepriateľov? Prosím vás, deti, hnevníci, podajte si ruky. Ale nepodávajte si ich ako nepriatelia, ale tak, aby sa vám spojili bratskou láskou srdcia. Deti, zostaňte v pokoji. Chcem vám povedať, že už vám nebudem môcť dávať tak často posolstvá, lebo ich prijímate rozumom. Prijímajte ich srdcom a dušou, a potom ich môžete prijať tak, aby ste cez ne prijali lásku. Deti, milujem vás a nebojte sa, zostávam s vami prítomná po celé dni.


31.08.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Chcem dnes povedať toto: Ak máte starosti, bolesť, trápenie, odovzdajte to Bohu. Naučte sa starosti odovzdávať Bohu. On je milosrdný a láskavý Otec a s radosťou pomôže svojmu dieťaťu. Milujem vás a ďakujem vám, že ste vypočuli výzvu k svätej spovedi.
     Dieťa, moje zjavenie bude vo štvrtok pretrvávať cez ruženec, lebo je potrebné pre vás odovzdávať štvrtkové posolstvo. Ostatné dni sa ti zjavím tak, ako som ti povedala - po ruženci. A ak bude potrebné posolstvo, odovzdám ho i v ostatné dni cez týždeň. Na prvú nedeľu odovzdám posolstvo na celý mesiac. Milujem vás a zostávam s vami.