Nedeľné sv. omše

15.10.2019 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Ostaňte verné modlitbe svätého ruženca, ktorá vám prináša Božie milosti a požehnanie. Nenasledujte temnotu vašich sŕdc, ale v poklone neprestajne vzdávajte Bohu vďaku a chválu, aby vaše srdcia naplnilo Božie svetlo. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.