Nedeľné sv. omše

15.02.2019 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Moja materinská láska túži po tom, aby ste si ešte viac zamilovali Ducha Svätého.Dovoľte mu, aby prežiaril vášho ducha, ktorý by neprestajne jasal v Bohu a túžil len po tom, čo je Božie a sväté a odmietal to, čo je svetské a hriešne. Modlím sa a prosím, aby Duch Boží vás obdaril silou a odvahou naprávať svoje hriešne pády a omyly, aby ste ako Božie deti, žili a konali všetko na Božiu slávu. Modlite sa: "Duchu Svätý, pomôž nám všetko konať s Máriou, v Márii a pre Máriu, aby duch každého z nás jasal v Bohu a daj nám silu vzoprieť sa každému inému duchu, ktorý nás chce zotročiť. Amen." Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.