Nedeľné sv. omše

15.12.2019 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     V tú svätú chvíľu, keď sa budete radovať z narodenia môjho Syna, pohliadnite do môjho náručia a v ňom uvidíte novorodené, sväté dieťa, ktoré vás povoláva k svätému životu. Hľaďte na Ježiša mojim čistým pohľadom. Chcem vám byť príkladom, ako ho v mojom duchu zvelebovať, milovať Ho, a klaňať sa jedine Jemu. Hľaďte na Svätého, aby ste sa aj vy stávali svätými. So srdcom očisteným úprimnou ľútosťou a pokáním, prijmite Eucharistického novonarodeného Pána, lebo On je tým najvzácnejším darom. Ponáram vás do čistej a svätej lásky Ježišovho a môjho srdca.