Nedeľné sv. omše

15.06.2015 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Som vašou starostlivou Matkou, ktorá vás ponára do svetla materinskej nežnosti najmä vtedy, keď máte pokušenia zísť z cesty lásky. Zostaňte verné tejto ceste a tým potešíte moje srdce. Pomocou modlitby lásky dovoľte Bohu, aby prežaroval vaše srdcia svojim svetlom a menil ich svojou prítomnosťou. Srdcia plné Božej prítomnosti žiaria Božím svetlom a ako deti svetla už nebudete viac brať do úst hriešne slová, ale z plnosti sŕdc dokážete hovoriť o Božej láske a dobrote. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.