Nedeľné sv. omše

01.10.1995 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Milujem vás. Deti, dnes začal október a musím vám povedať, že tento mesiac je pre vás veľmi dôležitý. Chcem vám povedať, že ak zajtra neprídem, bude to znamenať, že prídem ešte raz rozlúčiť sa, ale buďte pokojné a dôverujte Bohu. Modlite sa aspoň dva alebo tri ružence denne s veľkou silou, lebo záleží len od vás. Prosím vás, prosím, záleží len od vás. Milujem vás.


02.10.1995 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Milujem vás, milujem vás, milujem vás.
     Deti, musela som to tak urobiť, aby ste sa zobudili zo sna prázdnoty. Modlite sa ruženec. Neopustím Slovensko. Milujem Slovensko, milujem vás. Môj Syn i ja vás žehnáme. Milujem vás. S Bohom, buďte šťastní.


03.10.1995 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Som spokojná, že je vás tu tak veľa. Kiež by vás tu bolo takto veľa vždy. Deti, chcem vám povedať, že pre túto dobu je potrebné, aby bol vo vás prítomný pokoj, láska, jednota a Božie svetlo, ktoré je tak potrebné, aby vám svietilo po ceste najmilšieho Spasiteľa. Milujem vás. Modlite sa ruženec. S Bohom.


04.10.1995 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Opäť som tu s vami prítomná. Milujem vás a chcem vám povedať, aby ste sa modlili za každú ulicu v tejto dedine osobitne, aby sa v nich obrátili hriešnici. Nech je vami oslávený Ježiš Kristus. S Bohom, dietky moje.


05.10.1995 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Chcem vám povedať, že túto farnosť som si vybrala a milujem ju zvláštnym spôsobom, všetkých do jedného. Deti, preto vás prosím, spravte radosť Nebeskému Otcovi, ktorý vás miluje, aby ste nasledovali jeho príklad - milovať - milovať blížnych. On svoje deti nekonečne miluje. A preto teda napravte sa, aby nemusel hľadieť na špinu vašich hriechov. Deti, milujem vás. Prijímajte Ježiša Krista vo svetle jeho čistoty. Ako Panna Mária povedala túto poslednú vetu, ukázala obidvoma rukami na Bohostánok.


05.10.1995 - prostredníctvom Márie

Dieťa moje,
     pre mňa je prvoradá jednoduchosť. Milujem vás. Prosím, prosím, prosím, milujte sa a proste o svoje spasenie. Chcem, aby ste sa dostali do neba všetci! Snažte sa o svoje spasenie. Milujem vás. S Bohom, dietky moje.


06.10.1995 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Ďakujem vám, že ste počúvali môj hlas. Deti, zvyknite si vždy o tomto čase aspoň takto sa modliť, aby ste sa stretli so mnou. Všetko je to Božia vôľa, a preto sa modlite, aby sa plnila. Ďakujem vám, že ste šli ku krížu na krížovú cestu, bola som s vami prítomná. Milujem vás a ďakujem. Buďte prítomné v Božej prítomnosti.


07.10.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Som šťastná, že ste sem prišli. Milujem vás, milujem vás, veľmi vás milujem. Robte to isté, prosím. Čakám vás tiež i zajtra na tomto mieste. Potešte moje Srdce, ono vás volá. Milujem vás.


08.10.1995 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje drahé deti!
     Dnes vás chcem vyzvať, zmeňte svoje zmýšľanie, zmeňte svoje zlé zmýšľanie, s ktorým ste sem prišli. Chcem vám darovať tento mesiac. Naučte sa modliť sa srdcom, aby ste z tohto stretnutia mali radosť. Chcem, aby ste pochopili, že bez svätej omše nemôžete žiť, preto vás prosím, zúčastňujte sa na svätých omšiach. Milujem vás, s Bohom.


09.10.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Pocítili ste v týchto dňoch bolesť? Deti, v týchto dňoch opäť zúril satan. Deti, kázala som vám, aby ste sa modlili za každú jednu ulicu vo vašej dedine. Nemodlili ste sa, a preto satan robil tak zle. Deti, keď vám niečo poviem, berte to vážne. Ja to nehovorím len preto, aby som vám niečo povedala, ale aby som vás varovala. Milujem vás, deti, a modlite sa za toto pútne miesto.


09.10.1995 - prostredníctvom Márie

Deti moje,
     modlite sa viac. Som smutná, dieťa moje. Viac preciťujte Boha. Boh je láska. Viac milujte Pána, svojho Boha. Prosím, prosím, prosím. Prosím, dietky moje. S Bohom, detičky moje drahé!


10.10.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Na túto chvíľu som čakala. Veľmi som čakala a ona k vám prišla. Táto chvíľa svätého ruženca. Deti, modlievajte sa tento ruženec na výnimočné zjavenia, hlavne pri kríži. Ale cez týždeň sa modlievajte spolu 7 x Otčenáš, 7x Zdravas' Mária a 7 x Sláva Otcu.


11.10.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Deti, snažte sa dôverovať Bohu a môjmu Nepoškvrnenému Srdcu. Ďakujem vám za rozširovanie posolstiev a za vaše modlitby. Žehnám vás. Prijímam vás do svojho náručia, dietky.


12.10.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli, ale nech vás sem na svätú omšu prichádza viac. Deti, hlavne vo vašej farnosti nech má každý v dome Sväté písmo na úctivom mieste. Čítajte ho každý večer, vtedy máte viac času. Splňte moju výzvu, prosím vás. Dieťa moje, prosím ťa, v piatok večer sa modlite ruženec a modlitbu zjavenia, a po zjavení si čítajte časť zo Svätého písma a premýšľajte o ňom.


14.10.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Dnes som si vás musela zavolať sem, lebo toto posolstvo by nebolo možné oznámiť dole. (Posolstvo bolo podľa výzvy Panny Márie oznámené Martinovi v jeho izbičke na poschodí) Deti, toľkokrát som vás povzbudzovala a vaše srdce sa vždy oživilo. Prešiel čas a zostali ste opäť také ako na začiatku. Deti, otvárajte srdce každý večer, keď sa budete modliť. Viem, že toľko toho musíte uniesť i toľko bolesti, ktorú musíte znášať. Vydržte, prosím vás. Viem, že bývate unavené. Deti, vydržte, pretože cez vás je uskutočňovaná plnosť zdravého ovocia. Deti, milujem vás každého jedného. Prijmite moje požehnanie. Deti, chcela by som vám povedať, aby ste sa jeden deň v týždni modlili pred krížom medzi 15.00 a 17.00 hodinou. Najprv pozdravte kríž.
     Modlievajte sa:
     Presvätý kríž, pozdravujem ťa a skláňam pred tebou svoje srdce i celú svoju bytosť. Nauč ma úplnej pokore, aby som ťa bol hodný oslavovať. Rany presvätého Spasiteľa, pozdravujem vás, očistite ma od hriechu. Najsvätejšie Telo Ježiša Krista, ktoré je navždy oslávené, s pobožnosťou ťa oslavujem a milujem.
     Potom sa, deti, pomodlite litánie k Ježišovi. Na záver sa pomodlite trikrát Otče náš a jeden krát Sláva Otcu... Poďakujte sa za túto pobožnosť. Milujem vás, s Bohom.


16.10.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Deti, pre túto farnosť a pre Slovensko je potrebný pokoj. Deti, chcem vás zajtra poslať na miesto, kde sa budete modlievať za pokoj. Kde sa ti zajtra zjavím, to bude to miesto pokoja. Deti, snažte sa toto posolstvo pochopiť v pokoji, lebo je to potrebné. Zostaňte v pokoji, darujem vám ho. Milujem vás, s Bohom.


16.10.1995 - prostredníctvom Márie

Dieťa moje!
     Boh je náš Spasiteľ. Dietky, chcem, aby ste boli spasené. Spasenie je potrebné!
     S Bohom, detičky moje drahé!


17.10.1995 - prostredníctvom Martina

Panna Mária nás pozvala na vrch Svätodušnica.
     Moje drahé deti!
     Zavolala som si vás preto, aby ste sa sem chodili modlievať za pokoj. Moje deti majú toho všetkého tak mnoho a zabúdajú na Boha. Tejto dedine a celému Slovensku je potrebný pokoj. Deti, nech sa sem chodievajú modliť za pokoj hlavne rozvrátené rodiny a tí, čo potrebujú pomoc. Vybrala som toto miesto, pretože je to o niečo bližšie, než môj milovaný kríž, a aby sa ľudia chceli modliť. Deti, budem vás sem volať častejšie, než si myslíte.


19.10.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Hneď na začiatku vás chcem, deti, vyzvať na modlitbu za pokoj, ktorú by ste sa šli modliť na vrch Svatodušnica v túto sobotu. Deti, nechoďte tam s tým, že vás o to prosím, ale s radosťou z modlitby. Dnes vám chcem povedať, že pre vašu farnosť je veľmi potrebná modlitba. Vy ste náchylní na hriech, a preto deti, by ste sa mali veľa modliť, aby ste neboli pútaní hriechom, ale aby ste cez modlitbu cítili Božiu prítomnosť a lásku. Milujem vás.


20.10.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem, že ste sem prišli. Keď si budete čítať zo Svätého písma, snažte sa precítiť každé jedno slovo. Dieťa moje, keďže vás je tu tak veľa chorých, pomodli sa so mnou 1 x Otče náš, Sláva Otcu, a sám Zdravas' Mária, za vaše uzdravenie. S Bohom, deti, milujem vás.


21.10.1995 - prostredníctvom Martina

Moje milované dietky.
     Ďakujem vám, že ste prijali moju výzvu a prišli ste sem. Deti, len vaše modlitby dokážu zlomiť zlé plány satana. Ďakujem vám ešte raz, deti, a som šťastná. Kto miluje a chce sa naozaj modliť, nepozná prekážky, ktoré by mohli prekaziť lásku k Bohu a ku mne. Milujem vás, deti, a poberajte sa do domovov plné lásky a šťastia z tohto modlenia. S Bohom.


22.10.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Deti, ak ste unavené, položte únavu k Ježišovým nohám. Túto bolesť obetujte na nejaký úmysel. Deti, modlite sa. Moje deti sú zlé, nech sa snažia zmeniť, lebo budem musieť oznámiť posolstvo, ktoré otrasie celým Slovenskom i celým svetom. S Bohom deti, milujem vás, buďte silné.


23.10.1995 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Deti, chcem, aby sa vaša modlitba stala oázou pokoja. Preto, deti, modlite sa srdcom. Urobte si malú besiedku o modlitbe srdca po týchto modlitbách. S Bohom, deti, a nezabudnite na modlitbu srdca. Milujem vás.


25.10.1995 - prostredníctvom Martina

Dietky moje!
     Ďakujem vám, že sem môžem chodiť. Milujem vás. Všetko, deti, pre vás. Chcem, aby ste sa snažili i naďalej o pokoj a o silu modlitby srdca. To sú dve hlavné veci, snažte sa ich plniť. S Bohom, dietky moje, milujem vás.


26.10.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Dnes by som vás chcela povzbudiť opäť k pôstu. Ako je potrebná modlitba srdca a ako je potrebný pokoj, tak je aj potrebný pôst. Bez pôstu by ste neboli tam, deti, kde ste dnes. S pôstom, deti, sa môžu Božie plány plniť v celosti. Preto, deti, postite sa najmä ten týždeň, pred nedeľou v mesiaci, keď máte ísť ku krížu. Žehnám vás pokojom od Svätého Ducha.
     Milujem vás a s Bohom, dietky.


27.10.1995 - prostredníctvom Martina

Moje drahé deti!
     Chcem vás opäť vyzvať k pokoju. Modlite sa za pokoj, ktorý tento svet tak veľmi potrebuje. Spýtal som sa Panny Márie, prečo sa predstavila ako Kráľovná pomoci.
     Ja som Matkou všetkých detí. Som Matkou Cirkvi, a preto ma veľmi bolí, keď moje deti idú do zatratenia a nemá im kto pomôcť. Preto som prišla sem. Chcem použiť všetky možné prostriedky pre vašu záchranu. Moje Nepoškvrnené Srdce patrí vám. Ja celá som pre vás a pre Boha. Moja záchrana a pomoc nie je len pre Slovensko, ale aj pre celý svet. S Bohom, dietky moje, milujem vás.