Nedeľné sv. omše

15.05.2010 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Mám radosť z toho, s akou láskou a dôverou sa na mňa obraciate vo svojich modlitbách. Na nikoho z vás nezabúdam, pretože vás mám ukrytých vo svojom srdci a poznám vás po mene. Tak veľmi ste drahé môjmu srdcu. Dnes prichádzam, aby som vám povedala, ako veľmi potrebujete v živote Ducha Svätého. Otvorte svoje dlane a prijmite Otcov dar, nech roznieti vaše srdcia. Každý deň sa vo vás rodí predsavzatie kráčať cestou svätosti. No nespoliehajte sa na svoje sily, aby ste neostali ležať na ceste. Ale prijmite pomoc Ducha Svätého, ktorý bude premieňať váš hriešny život na život svätý. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.