Nedeľné sv. omše

Pôstna reťaz

Cieľom pôstnej reťaze je vytvoriť spoločenstvo postiacich a modliacich sa ľudí v rovnakom čase a na spoločný úmysel. Pôstna reťaz spravidla trvá deväť dní a uskutočňuje sa pred dôležitými udalosťami ako sú napríklad výročie príchodov Panny Márie 15. augusta. Počas pôstneho a adventného obdobia sa koná pôstna reťaz celé toto obdobie.
     Kto sa chce zapojiť do pôstnej reťaze, vyberie si jeden deň z deviatnika, počas ktorého sa bude postiť a tento pôst obetuje na úmysly Panny Márie.