Nedeľné sv. omše

15.11.2002 - prostredníctvom Simony

Moje drahé dietky!
     Milujem Vás. Deti, doba, v ktorej žijete, je plná nepokoja. Vy ste, deti, nepokojné a zmätené. Vaša túžba po nekonečnej múdrosti a poznaní sa môže naplniť len v žití Ježišovho posolstva - posolstva lásky. Táto láska vám dá poznanie. Ona otvorí váš duchovný zrak a obmäkčí i to najzatvrdnutejšie srdce. Preto proste, deti, denne o silu a svetlo Svätého Ducha, aby ste osvietení Duchom mohli chápať udalosti a všade navôkol rozdávať Ježišovu lásku. Deti, túžite po pokoji, ale ten musí vyjsť najprv z vášho srdca. Preto je dôležité spočinúť v Ježišovej láske. Milujeme vás.
     Ďakujeme vám, že ste počuli moje volanie.