Nedeľné sv. omše

01.05.1997 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Ja z veľkej lásky k vám, celej farnosti a všetkým - celému svetu dávam: Milujem vás, ďakujem vám. Deti žite lásku, Božiu lásku. Odovzdajte sa Pánovi, aj on vás veľmi, veľmi miluje a chce vás objať. Ako kvety, ktoré sú rovnaké a sú pritom na celom svete, tak aj vy sa rozvite do krásy kvetu, aby ste pochopili lásku, ktorú vám Boh ponúka. Ja som žila v láske a chudobe, tak aj vy, deti, žite v láske a chudobe, v pokoji a mieri. Mier je vám daný od Boha. Modlite sa. Modlite sa srdcom.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


01.05.1997 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Deti, dnes prijmite do srdca od Pána tieto slová: Deti, vaše srdcia sú skormútené aj po modlitbe. Modlite sa s radosťou tak, ako sú všetky kvety osviežené, keď ich Nebeský Otec obdaruje výživným dažďom. Deti, ja som si už dávnejšie želala a stále si želám, aby ste sa každý deň modlili tri sväté ružence. Deti, aj keď si nájdete čas na modlitbu troch svätých ružencov, tak sa ich často krát modlíte mechanicky, lebo na modlitbu srdca nemáte čas. Radšej sa pomodlite za deň jeden svätý ruženec ale modlite sa ho srdcom ako tri sväté ružence modlené tak, že myšlienkami budete od Nebeského Otca úplne vzdialené. Deti, modlite sa tak, aby ste cez modlitbu cítili vo svojej duši radosť z modlitby; túto budete vo svojej duši cítiť vtedy, keď sa budete modliť srdcom.


04.05.1997 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Veľká je láska Božia, preto neodvracajte od Boha svojho Stvoriteľa svoju tvár, pretože On pozná vaše srdce a žiadne tajomstvo nie je pred ním utajené. On túži, aby srdce každého z vás bolo naplnené jeho láskou. Chráňte si ju ako najdrahší poklad a rozdávajte ju všetkým.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


08.05.1997 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Dnes prichádzam a prinášam vám plný pokoj, plný mier a lásku. Láska sa vytráca z vašich sŕdc, lebo vaše srdcia zostávajú tvrdé, a preto nechápete Božiu lásku a pravý pokoj a mier. Láska vytráca sa z vašich duší, a preto nemáte pochopenie pre Božie veci. Ja vravím, otvorte vaše nechápavé srdce k modlitbe a spoznáte, čo je rozhovor s Bohom. On vám otvára bránu do nebies. Majte vždy v srdci pokoj, mier a lásku.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


09.05.1997 - prostredníctvom Adriany

Adriana: Ako je to modliť sa srdcom?
     Panna Mária: Modliť sa srdcom znamená odpustiť každému blížnemu, nepriateľovi, ľuďom, ktorí vás urazili alebo vám robia zle. Nachádzať v nich lásku, ktorá vás vedie po ceste na ktorej sú hrbolce a je veľmi strmá, po ktorej sú väčšinou iba pády a vstávania. Ale Pán pri vás stojí, a pomáha vám vstávať, keď spadnete. Častokrát ste si každý z vás povedali, čo keby som sa šiel, Pane, pozrieť aj na tú druhú cestu, ktorá nie je taká strmá a po ktorej nie sú prekážky a pády, ktorá je taká ľahká a rovná. Ale táto cesta, deti moje, vedie do zatratenia. Veď modlitba srdcom je samotný Boh a v Bohu musíte uvidieť každého blížneho a jeho veľkú lásku k vám.


10.05.1997 - prostredníctvom Martina

Drahé deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Dnes každému z vás prinášam pokoj, aby ste ho rozdávali ďalej. Milujem vás. Moje ruky sú ruky milujúcej Matky. Uvedomte si to, deti, lebo každého z vás objímam.


10.05.1997 - prostredníctvom Lucie

Moje deti!
     Opäť dnes prichádzam a prinášam vám od Pána posolstvo: Deti ste veľmi unavené a to preto, lebo stále rozmýšľate iba nad tým, čo musíte ešte urobiť, ale veľmi málo sa modlíte. Nájdite si čas na modlitbu a cez modlitbu vám bude z hora zoslaná sila na prekonávanie všetkých útrap, ktoré na vás každodenne doliehajú. Radi sa modlite, veď modlitba je rozhovor z Nebeským Otcom, ktorý vám vie najlepšie pomôcť, lebo vás každého jedného pozná úplne do hĺbky vašej bytosti. Deti, Božie milosrdenstvo je ešte stále nad vami sklonené, tak proste o čokoľvek a Boh vám to dá, lebo vás má nesmierne rád. Deti, veľmi sa v túto dobu modlite za celú svätú Cirkev, lebo satan nad ňou vládne. Modlite sa aj za jej pastiera môjho milovaného syna, ktorému Pán Ježiš zveril veľmi ťažké poslanie. Posilňujte ho svojimi modlitbami! Deti moje drahé, veľmi sa tento čas modlite, prosím.


15.05.1997 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Váš Pán Ježiš Kristus ma poslal z veľkého Božieho milosrdenstva a z veľkej lásky, ktorú vám dáva. Tá láska je vám daná od Boha. Milujte svojich blížnych tak, ako Pán a ja milujeme vás. Rozdávajte lásku tak, ako je vám každým dňom zosielaná od Boha - vášho Stvoriteľa. Nezabúdajte na toto slovo, lebo toto slovo nie je obyčajné, je dané z veľkej lásky Božej. Milujte sa pravou Božou láskou.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


22.05.1997 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Ten, ktorý je nad vami, váš dobrotivý Boh a Pán, poslal ma z jeho veľkej lásky k vám. Vy, deti, nebojíte sa urážať vášho Pána a Boha? Vaše srdcia ešte nepochopili lásku, pokoj a mier. Keby že ste ju pochopili, deti moje, tak by ste neurážali Boha hriechmi. Vaše srdcia sú kamenné a neotvorené pre lásku Boha a blížnych. Ja vravím, deti, keby ste to pochopili, tak by ste si neubližovali a nedokázali by ste sa navzájom nenávidieť. Modlite sa, milujte sa a otvorte sa pre Boha, ktorý je nad vami a každého jedného z vás nekonečne miluje.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


29.05.1997 - prostredníctvom Márie

Moje deti!
     Pán a Boh, váš dobrotivý Otec, z jeho dobroty a lásky mi dovolil i dnes prísť sem k vám.
     Deti, nedávajte sa zvádzať hriechom, ktorý vás čím viac obklopuje. Vy sa od tohto zla hriechu môžete očistiť svätou spoveďou. Preto, deti, si znova žiadam tak, ako som si od vás vždy žiadala svätú spoveď jeden krát do mesiaca, aby ste mohli byť spojení s vašim Pánom. Deti, majte vždy tvár obrátenú k vášmu Spasiteľovi, ktorý sa za vás obetuje každým dňom na oltári. On sa od vás neodvracia, tak aj vy, deti, neodvracajte sa Pánovi chrbtom. On, keď kráčal po tejto zemi, učil vás mieru, pokoju a láske k blížnemu. Teda, deti, aj ja vás vyzývam, aby ste medzi sebou rozširovali mier, pokoj a lásku k blížnemu.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


31.05.1997 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti!
     Deti, s radosťou chodievajte na svätú omšu, kde sa za vás každý deň nekrvavým spôsobom Pán Ježiš obetuje. Deti, aj keď idete na svätú omšu, tak ste Pánovi obrátené chrbtom a neviete sa do obety svätej omše vžiť. Pán je smutný, lebo nechcete, aby vás poučil z evanjelia. Máte svoj život zariadený podľa predstáv a nechcete dovoliť, aby vás Ježiš Kristus viedol. Nechcete žiť podľa rád Kristových, ktoré vám poskytujú Božie príkazy. Nechcete prijať moju veľkú lásku, ktorú vám každým jedným dňom preukazujem. Vaše srdce na všetko, čo vychádza od Boha, odpovedá jedným veľkým NIE. Deti, keď Pánovi odpoviete na čokoľvek nie, veľmi tým zraníte moje Srdce, ktoré vás nesmierne miluje. Deti, milujte sa navzájom. Preukazujte si každý deň nejaký skutok, ktorý tomu druhému človeku pomôže, alebo mu urobí radosť. Deti, modlite sa v túto dobu za to, aby si Pán povolal chlapcov, ako služobníkov svojho oltára. Veľmi málo je takých chlapcov, ktorý by celý svoj život obetovali službe Pánovi. Prosím, modlite sa na tento úmysel. Prosím. Milujem vás, nesmierne vás milujem, moje drahé detičky.