Nedeľné sv. omše

15.07.2013 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     V srdci nosím nesmiernu radosť, že prijímate moje materinské želania a tak sa váš život stáva radostnejším. Dnes si želám, aby ste sa obrátili na nebeského Otca s dôverou. Jeho starostlivý pohľad sa od vás neodvracia, ale s veľkou láskou sa pozerá na každý váš krok. Prečo sa potom k Nemu modlíte s ustarosteným a ustráchaným srdcom? Vari vám nedá všetko čo potrebujete prv než by ste ho prosili? Modlite sa k Nemu modlitbou chvál a oslavujte ho radostným srdcom, lebo on je Otec plný nežnej lásky a starostlivosti. Ponáram vás do Otcovej lásky a môjho materinského srdca.