Nedeľné sv. omše

Panna Mária o obrátení hriešnikov


Jozef, je niečo, čo Ti hovorila Panna Mária o obrátení hriešnikov i súkromne?

Panna Mária mi zriedka hovorí dačo o obrátení hriešnikov. Zväčša sa s ňou modlievam na tento úmysel. Bývajú však situácie, kedy cítim, že Panna Mária je smutná, že ju trápia naše hriechy, naše slabosti a poklesky. Je naša milujúca Matka a veľmi túži po našom obrátení. Panna Mária do poslednej chvíle usiluje o navrátenie hriešnika ku jej Synovi. Miluje každého jedného hriešnika, nás všetkých a záleží jej na nás. Nikdy nikoho z nás nezavrhuje, i keď by sme boli tými najväčšími hriešnikmi.


Mnoho ľudí prichádza za tebou s prosbou o modlitbu za obrátenie hriešnikov, za ich osobné obrátenie, za obrátenie členov ich rodín. Ako to vnímaš, ako vnímaš ich problémy?

Keď za mnou ľudia prichádzajú so svojimi prosbami, vždy ich všetkých uisťujem, že všetky tieto problémy a ťažkosti budem zverovať cez Pannu Máriu Pánu Ježišovi a spolu s Pannou Máriou sa budem modliť za ich obrátenie a zároveň týchto ľudí prosím i o ich modlitbu za nás všetkých, pretože všetci sme hriešnikmi.
     V rodinách máme rôzne problémy, rôzne stavy, hriech v našich srdciach vládne a veľmi často sa stretám s tým, že čím dlhší čas uplynul či už od mojej sv. spovede alebo od spovede iného človeka, tak sa to často prejaví na správaní tohto človeka. Preto je veľmi potrebná a dôležitá sv. spoveď, sviatostný život. A ku tomuto sviatostnému životu a modlitbe týchto ľudí povzbudzujem.


Ako zvládaš pozvanie Panny Márie ku každodennej modlitbe všetkých svätých ružencov, dá sa to vôbec zvládnuť?

Pred istým časom som s modlitbou celého „diamantu“ nemal problémy, ale pribudla škola, popri tom práca a iné povinnosti a zrazu som zistil, že mi akosi čas na modlitbu nevychádza. Bol som z toho dosť smutný, pretože ma modlitba veľmi posilňuje. Začal som teda uvažovať, ako toto všetko zvládnuť a jedna dobrá myšlienka sa ma zmocnila. Začal som sa modlievať ružence počas cestovania či už do práce, do školy alebo pri akomkoľvek inom presune. I Panna Mária nás pozývala, aby sme sa modlili tam, kde sme, čokoľvek robíme, aby náš život bol neustálou modlitbou. Začal som sa modliť týmto spôsobom a moja modlitba sa naozaj zlepšila. Zapáčila sa mi myšlienka jedného kňaza, ktorý tiež spomínal, že sa modlí počas cestovania a vždy tú modlitbu obetuje za niečo aktuálne – počuje sirénu sanitky, tak sa modlí za človeka, ktorého prevážajú v tej sanitke, s dakým sa má stretnúť, tak sa modlí za toho človeka, prípadne hocijaké iné úmysly.
     Samozrejme, nie v každý deň sa mi podarí pomodliť sa celý „diamant“, ale Pán Boh vidí našu snahu a cení si ju. Určite nie je správny postoj, že si neviem nájsť čas na modlitbu, tak sa úplne prestanem modliť. Duša bez modlitby začne postupne chradnúť. Panna Mária nám ešte na začiatku príchodov povedala, aby sme dali televíziu do kúta nášho srdca a doprostred dali práve sv. omšu a modlitbu. Teraz ku tomu môžeme pridať aj veľa ďalších vecí, ale dôležité je, aby sme si vybrali, čo je našou prioritou. Na prvom mieste má byť Boh a nie mamona.
     Preto nás všetkých povzbudzujem, „zahoďme“ všetky mp3 prehrávače, mobily, počítače, svetskú zábavu, ktoré nám búšia do srdca a duše hluk tohto sveta a začnime sa modliť. Modliť v každej situácii, nech každý úder nášho srdca je na oslavu nášho Boha.


Čo by si odkázal všetkým ľuďom?

V prvom rade, aby si nezúfali, keď upadnú do hriechu (zvlášť ťažkého), ale aby čo najskôr našli prameň Božieho Milosrdenstva – sviatosť zmierenia a s túžbou očistiť sa pristúpili ku nej. Ďalej ich chcem povzbudiť, aby kráčali cestou svätosti. Aby zotrvávali pri Pánu Ježišovi. Aby pamätali na to, že nech by sa akokoľvek odchýlili od tej správnej Božej cesty, Pán im pošle do cesty také situácie a takých ľudí, ktorí ich privedú opäť na správnu cestu. Aby vytrvali a dôverovali Bohu. A aby nezabúdali, že všetci sme hriešnikmi, všetci máme chyby a Boh nás nikdy nezavrhne, ale stále nás miluje.

     Ty, môj malý národ, dokedy budeš urážať Boha a vášho Pána vo Sviatosti Oltárnej? Vaše srdcia nepoznajú lásku, lebo vám je ľahšie činiť hriech, ako sa mu vyhnúť. Prosím vás o vaše obrátenie. Chcem, aby ste sa obrátili, deti. Neželám si vaše zatratenie. Prosím, obráťte sa!
     Prosím o vaše obrátenie, pretože pre Slovensko Boh pripravil nádherný plán. Preto zachovajte si pevnú vieru. Neželám si vaše zatratenie, pretože vás milujem. Deti, milujem vás.
(15.9.1997)

     Deti, ako slnko, ktoré žiari horúcimi lúčmi na zem a odháňa všetok chlad, tak vy sa modlite za to, aby láska premenila ľudské srdcia na jar života. Preto sa modlite za obrátenie hriešnikov.(19.2.1998)