Nedeľné sv. omše

15.08.2021 - prostredníctvom Martina - výročie

Moje milované deti!
     Prichádzam, aby som vám chránila dar živej a pravej viery. Posielam vám svätého Michala archanjela, aby vás bránil a ochraňoval. Ste stvorené na Boží obraz, ste Božie deti. Preto nepočúvajte zlého ducha, vzoprite sa mu, pretože vo svojej pýche a nenávisti chce, aby ste sa podobali jeho ohavnému obrazu a chce čo najviac duší strhnúť do pekla. Denne sa modlite so mnou svätý ruženec. Spoločne zvíťazíme. Milujem vás nesmierne. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.