Nedeľné sv. omše

15.04.2014 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Viniem si vás k môjmu materinskému srdcu, ktoré každým svojim tlkotom svedčí o ľúbeznej láske, ktorou vás nežne milujem. Modlím sa, aby vás môj Syn obdaril živou vierou, ktorá vám pomôže zotrvať v láske vo chvíľach utrpenia, ale najmä v pokušeniach, keď chcete nelásku odplácať nenávisťou a vaše ruky chcú brať kamene namiesto odpustenia. Ježišov kríž hovorí o veľkej láske a víťazstve nad svetom plným nenávisti a každým hriechom. Pozrite na Ježiša, ktorý odsudzuje hriech nie človeka. Ponorte sa do svetla, ktoré vychádza z Ježišových slov na kríži a nechajte sa nimi viesť, aby sa vo vás zrodil úsvit veľkonočného rána, ktoré žiari radostným víťazstvom. Ponáram vás do víťazstva lásky Ježišovho a môjho srdca.