Nedeľné sv. omše

03.08.2000 - prostredníctvom Simony

Moje drahé dietky!
     Nesmierne vás milujeme. Deti, málo dôverujete môjmu Synovi. Prosím, odovzdajte mi svoje srdcia otvorené pre pokoj a lásku, ktorú vám denne prinášame a ja ich odovzdám môjmu Synovi, aby mohol do nich vstúpiť. Deti, tvrdosťou svojho srdca zabraňujete Ježišovi, aby vo vás prebýval. On chce vaše srdcia naplniť svojou láskou a konať cez vaše ruky, vaše ústa. On vás chce celých. On chce vaše srdcia, vašu dušu, celú vašu bytosť. On chce vo vás prebývať a objať vás svojou láskou. Deti, odovzdajte mi svoje srdcia a ja ich predložím Ježišovi, aby ich naplnil láskou, z ktorej môžete čerpať po celý život a nikdy z nej neubudne. Jeho Srdce je plné nekonečného milosrdenstva, pretože vás veľmi miluje.
     I ja vás veľmi milujem, drahé deti, a ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


06.08.2000 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje Deti!
     Ďakujem vám za vašu lásku, ktorou ma milujete. Deti, aj dnes vám ponúkam svoje Nepoškvrnené Srdce, ktoré je plné lásky, dobroty a pokoja. Deti, keď ste vzdialené od domova, túžite sa vrátiť späť. Ja vám ponúkam moje Srdce, ktoré je domovom pre vás všetkých. Ak doň vstúpite, bude vám domovom na cestách. Ono vám bude útočišťom v dobrých aj v zlých chvíľach. Na toto, deti, nezabúdajte a hovorte všetkým o mojom Srdci, ktoré je otvorené pre všetkých.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


10.08.2000 - prostredníctvom Simony

Moje drahé a nesmierne milované dietky!
     Som šťastná a ďakujem tým mojim deťom, ktoré otvorili svoje srdcia pre našu lásku a pokoj. Deti, ďakujem tým, ktorí si denne čítajú Sväté písmo a snažia sa žiť podľa Ježišových slov. Deti, vyžarujte na všetkých ľudí vôkol vás lásku a radosť, opravdivú radosť. Deti, neviete si predstaviť ako môže pomôcť inému človeku váš úsmev, milé slovo, vypočutie. Deti, prijmite každého človeka s ktorým sa stretnete, veď i v ňom je Ježiš. Milujte i toho, ktorý zraňuje srdce môjho Syna, milosrdnou láskou, akou on miluje najbiednejších a najhriešnejších. Deti, nevyberajte si priateľov, milujte všetkých rovnakou láskou a nedajte sa odradiť zovňajškom. Deti, ponúkam vám svoje srdce a pomocnú ruku, pretože chcem, aby ste stále robili Ježišovi radosť. My vás milujeme nesmiernou a neustále veľkou láskou.
     Ďakujem vám, moje drahé dietky, že ste počuli moje volanie.


15.08.2000 - prostredníctvom Martina - 5. výročie zjavení

Moje deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli a všetkých vás žehnám. Deti moje, dnes môj Syn a ja vám ponúkame útočište v našich spojených srdciach. Odprosujete srdce Ježišovo a moje Nepoškvrnené srdce prostredníctvom prvých siedmich nedieľ po prvom piatku, ktoré som si priala za všetky urážky, ktoré sa nám dostávajú. Zasväcujte sa Božskému Srdcu môjho Syna a môjmu Nepoškvrnenému Srdcu - našej spojenej láske. Vďaka tomuto zasväteniu budete chránení v búrkach vášho života. V nich nájdete útočište a pokoj. Zostaňte v našich milujúcich srdciach. Naše srdcia vám budú loďou, ktorá nikdy nestroskotá aj keď bude more rozbúrené. Milujem vás, deti moje.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


17.08.2000 - prostredníctvom Simony

Moje milované dietky.
     Žehnám vás. Deti, dnes by som vám opäť chcela pripomenúť dôležitosť svätej spovede. Nezabúdajte na túto sviatosť, moje deti, v ktorej je vám prostredníctvom kňaza všetko odpustené. Deti, pripravujte sa na túto sviatosť s láskou a svedomite a to i každodenným spytovaním svedomia. Deti, vo svätej spovedi sa odbremení nielen vaša duša ale i telo. Nielen duša a srdce budú čisté, ale i vaše skutky budú naplnené láskou a radosťou. I ľudia budú vidieť, že sa vo vás udiala premena. Deti, Boh čaká, že prídete s radosťou a pokorou a on vám všetko odpustí, on vás čaká s otvorenou náručou a chce, aby ste spočinuli v objatí jeho nesmiernej lásky. Tak veľmi vás milujeme, nesmierne vás milujeme.
     Ďakujem vám, drahé dietky, že ste počuli moje volanie.


24.08.2000 - prostredníctvom Simony

Moje nesmierne milované dietky!
     Veľmi, veľmi vás milujeme. Deti, ako my milujeme vás, i vy sa milujte vo svojich rodinách. Tak ako vám my prinášame pokoj, i vy buďte nositeľmi pokoja pre vašich blížnych. Deti, prijmite do svojich sŕdc pokoj a lásku. Každý, s kým sa stretnete, nech vycíti z vás Boží pokoj. Deti, nech sa vaše rodiny stanú rodinami, kde kraľuje Láska, ktorou je sám Ježiš Kristus. Obracajte sa k nemu s väčšou dôverou a odovzdanosťou. Nechajte sa ním viest. Deti, uvedomte si, že Ježiš je stále pri vás a nezabúdajte na to. Tak nesmierne vás milujeme.
     Ďakujeme vám, drahé dietky, že ste počuli moje volanie.


31.08.2000 - prostredníctvom Simony

Moje drahé dietky!
     Milujeme vás. Deti, veľmi sa tešíme, že dvíhate svoje srdcia v modlitbe k Nebeskému Otcovi. Máme radosť z každého vášho skutku vykonaného z lásky k všemohúcemu Bohu Otcovi. Deti, prosím vás a povzbudzujem k tomu, aby ste sa neustále snažili plniť Božiu vôľu a to tak, že každú chvíľu vášho života prežijete s Bohom. Deti, nebuďte znepokojené, keď padáte únavou a klesáte na duchu, lebo Boh Otec vás vie pochopiť. Vie, že je to ľudské. On vás stále nesmierne miluje a pomáha vám niesť vaše každodenné kríže. Deti, nezabúdajte na to, že vy nie ste opustené, ale máte svojho Otca, ktorý je na nebesiach. Veľmi vás milujeme.
     Ďakujeme vám, drahé dietky, že ste počuli moje volanie.