Nedeľné sv. omše

05.07.2001 - prostredníctvom Adriany

Moje deti!
     Deti, ešte pred nejakým časom som vás vyzvala, aby ste si uvedomili dôležitosť svätej spovede a svätého prijímania. Ani si neuvedomujete túto veľkú dôležitosť. Prijímajte Ježiša čo najčastejšie do svojho srdca. Dovoľte, aby váš život viedol Ježiš. Nechajte vo svojom srdci pôsobiť Ježišovu lásku. Deti, uvedomte si, že pri každej svätej omši je prostredníctvom kňaza vždy prítomný Ježiš. Často beriete svätú omšu a sväté prijímanie za samozrejmosť, a pritom zabúdate a neuvedomujete si prítomnosť Ježiša Krista medzi vami. Odovzdajte svoju bolesť do Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Nedokážete sa sústrediť na sv. omšu a preto nemáte z nej taký úžitok, aký by ste mali mať. Ponorte sa preto do nekonečného Božieho milosrdenstva. Deti, nezabudnite, že vás nekonečne milujeme.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


08.07.2001 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti,
     som šťastná, že ste sem prišli. Dnes vás vyzývam, aby ste prosili o svetlo Ducha Svätého pre vás všetkých. Iba v tomto Ježišovom Duchu budete môcť zastávať svoju vieru, žiť ju a oslavovať. Tešte sa, že patríte Ježišovi a uvedomte si, že iba vzájomná láska medzi vami bude prinášať ovocie obrátenia.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


12.07.2001 - prostredníctvom Adriany

Moje deti,
     ďakujem, že sa snažíte plniť moje posolstvá, ktoré vám dávam. Ďakujem vám za lásku, ďakujem vám za vaše modlitby a pôsty. Ďakujem za modlitby, ktoré sa modlíte z lásky a úprimne. Viem, že i keď klesáte a padáte, dokážete vstať a pokračovať ďalej napriek svojim chybám a pokleskom. Nech z každého z vás vyžaruje láska. Nech láska vo vás je silnejšia ako nenávisť a zlo. Vyžarujte okolo seba úprimnú radosť, aby blížni, s ktorými sa stretnete vycítili z vás pokoj a lásku. Nezabudnite, deti, že láska nikdy nezanikne.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


19.07.2001 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Deti, dnes by som vás chcela povzbudiť, aby ste sa snažili zmeniť svoj život. Snažte sa viacej dôverovať Ježišovi. Deti, vy sa vzdávate hneď pri svojich prvých pádoch a pokleskoch. Nebojte sa vstať a vykročiť znova na cestu spolu s Ježišom. On vás povedie po správnej ceste. Ja som vždy s vami, ale proste o dary Ducha Svätého, aby ste dokázali vždy znova pokračovať na svojej ceste do večnosti.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


26.07.2001 - prostredníctvom Adriany

Moje drahé deti!
     Deti, chcem vás poprosiť, aby ste sa v túto dobu viac modlili za mládež. Aby mládež pochopila nekonečnú lásku Boha Otca. Boh Otec čaká na ich obrátenie. Modlite sa, deti, aby každé jedno srdce prežiarila a prenikla láska. Nekonečne vás milujem. Deti, proste o dary Ducha Svätého.
     Ďakujem vám, že ste i dnes počuli moje volanie.