Nedeľné sv. omše

15.11.2004 - prostredníctvom Simony

Moje deti!
     Prichádzam k vám dnes s radostným srdcom. Som šťastná, deti, keď vidím vo vašich srdciach Boha, som šťastná, keď mi dovolíte dotýkať sa vašich sŕdc, som šťastná, keď beriete moje slová vážne. Dnes vám chcem, deti, povedať, aby celý váš život bol neustálym očakávaním Ježiša. Tak ako sa tešíte na každý môj príchod, tak s láskou a radosťou hľadajte Ježiša v každom mojom dieťati a Ježiš vám udelí svoje milosti. Deti, prijatím každého človeka, prijímate do života Boha, Ježiša i mňa - svoju Matku.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.