Nedeľné sv. omše

Ako púte začali?

Panna Mária si vizionárov vybrala postupne a ich prvé stretnutia s Ňou boli v rôzne dni (okrem Adriany a Simony, ktoré prvýkrát počuli Pannu Máriu v ten istý deň). Preto si Panna Mária vybrala deň, ktorý budú vizionári spoločne sláviť ako výročný deň Jej príchodov.

7.8.1995 Panna Mária povedala:
     Dnes by som vám chcela povedať, že by som si priala púť 15. augusta ku krížu vo vašich Dechticiach a túto púť opakovať každú prvú nedeľu v mesiaci.

V tento deň sa vybrali vizionári spolu s pútnikmi ku krížu, ako si želala Panna Mária. Cestou sa modlili krížovú cestu. Keď prišli na miesto, začali sa modliť svätý ruženec, počas ktorého sa zjavila Panna Mária a povedala:

Moje drahé deti!
     Som taká šťastná, že ste sem prišli, a že ste vykonali takú obetu. Som blahoslavená Panna Mária a moje Srdce je prečisté, je nepoškvrnené. Milujem vás, deti moje. Ja som KRÁĽOVNÁ POMOCI a spolu s mojím Synom som vám prišla pomôcť. Želala by som si, aby ste sem prichádzali každú prvú nedeľu v mesiaci a to vždy po prvom piatku. Milujem vás a ďakujem vám za všetko.

15. august sa tak stal výročným dňom zjavení, ktorý slávia vizionári spoločne. Panna Mária ich zároveň pozvala na stretnutia s Ňou pri kríži v každú prvú nedeľu v mesiaci.
     Panna Mária však pozvala vizionárov ešte na jedno miesto.

16.10.1995 povedala:
     Moje drahé deti!
     Deti, pre túto farnosť a pre Slovensko je potrebný pokoj. Deti, chcem vás zajtra poslať na miesto, kde sa budete modlievať za pokoj. Kde sa ti zajtra zjavím, to bude to miesto pokoja. Deti, snažte sa toto posolstvo pochopiť v pokoji, lebo je to potrebné. Zostaňte v pokoji, darujem vám ho. Milujem vás, zbohom.

Počas stretnutia ukázala Panna Mária Martinovi to miesto, na ktoré si vizionárov pozvala. Martin si spomína:
    Nevedeli sme, kde sa ten vŕšok nachádza, tak sme išli smerom k prameňu. Keď sme prechádzali okolo Svatodušnice, zdalo sa mi, že by to mohol byť ten vŕšok, ktorý mi ukázala Panna Mária, no nebol som si istý. Keď sme kúsok prešli, zrazu som začul: „Deti, vráťte sa!“. Otočil som sa a videl som Pannu Máriu stojacu na Svatodušnici. Rozbehli sme sa na kopec, ale Pannu Máriu som už nevidel. Keď sme tam prišli, na mieste, kde stála, ostali v tráve otlačené Jej stopy. Začali sme sa modliť modlitbu 7x Otče náš, Zdravas Mária a Sláva Otcu. Počas nej prišla Panna Mária a povedala:

Moje drahé deti!
     Zavolala som si vás preto, aby ste sa sem chodili modlievať za pokoj. Moje deti majú toho všetkého tak mnoho a zabúdajú na Boha. Tejto dedine a celému Slovensku je potrebný pokoj. Deti, nech sa sem chodievajú modliť za pokoj hlavne rozvrátené rodiny a tí, čo potrebujú pomoc. Vybrala som toto miesto a chcem, aby sa sem ľudia chodili modliť. Je to o niečo bližšie než môj milovaný kríž a Boh chce tu prostredníctvom vás uskutočniť svoje plány. Deti, budem vás sem volať častejšie, než si myslíte.

Týmito slovami si Panna Mária vybrala Svatodušnic za druhé miesto zjavení. Bolo to 17.10.1995. Neskôr – 26.2.1998 – si Panna Mária želala pod Svatodušnicou postaviť kaplnku na jej počesť.