Nedeľné sv. omše

15.08.2004 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Aj v tento deň si vás všetkých vnáram do svojho Srdca, ktoré vás miluje. Žehnám vám svojím materinským požehnaním. Volám vás, deti, k dennej modlitbe svätého ruženca. Božské Srdce Ježišovo spolu s mojím nepoškvrneným Srdcom chce vašou modlitbou zachrániť vieru v srdciach ľudí celého sveta. Modlite sa. Ak sa nebudete modliť, mnoho hriešnikov bude zatratených a svet bude naplnený ešte väčšou neverou a bolesťou. Srdce môjho Syna si želá, aby ste sa s láskou a dôverou obracali na mňa, ako na Kráľovnú, ktorá za vás oroduje v nebi, pomáha vám a vyprosuje vám Božie milosti.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.