Nedeľné sv. omše

15.08.2020 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Prichádzam dnes medzi vás, aby som vás obdarovala neuhasiteľným svetlom môjho prečistého Srdca. Som vašou najmilostivejšou Matkou, Ženou živej, pravej viery, odetou slnkom, držiac v náručí môjho Syna. Želám si, deti moje, aby ste v jednote so mnou svietili týmto svetlom, veď ste moje a tak s mojou pomocou budete porážať všetok blud a temnotu. Žehnám vás s mojím Synom a ponáram do lásky Ježišovho a môjho Srdca.