Nedeľné sv. omše

15.02.2014 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Moja materinská láska vás neprestajne sprevádza a uisťujem vás, že ste pod mojim starostlivým pohľadom. Túžim, aby ste rástli vo svätosti. Dovoľte, aby Ježiš vás obdaroval týmto darom. Naplňte sa túžbou, aby ste sa stávali zo dňa na deň svätejšími. Navzájom sa nezraňujte, ale pomáhajte si rásť v láske. Sviatosť zmierenia, modlitba a pôst nech vám pomáhajú očisťovať vaše duše a srdcia, nech sú zdobené Božou láskou a radosťou. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.