Nedeľné sv. omše

15.05.2007 - prostredníctvom Simony

Drahé deti!
     Pozývam vás, aby ste vstúpili do môjho náručia plného lásky. Túžim vás všetky objať a naplniť milosťami. Deti, čakám vás pri mojom Synovi, preto keď prichádzate, zložte všetky svoje starosti z ramien a otvorte svoje srdcia, aby ste mohli prijať našu lásku a milosti. Deti, prečo sa toľko strachujete o svoj život, veď máte všetkého dostatok. Vaše srdcia musia túžiť po Bohu, stále viac a viac. Deti, čakám vás pri mojom Synovi.
     Všetky vás ponáram do lásky Ježišovho a môjho Srdca.