Nedeľné sv. omše

15.06.2010 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Keď sa spred vašich očí vytráca tvár milujúceho Boha a prestávate cítiť jeho lásku, ponorte sa do modlitieb chvál a proste o dar čistého a slobodného srdca. Modlitbou a sviatosťou zmierenia odoženiete mrak hriechu, ktorý zatemňuje váš duchovný zrak a opäť vo vás zažiari svetlo božej lásky. Čím slobodnejšie budú vaše srdcia, tým viac v nich bude božieho svetla. Čím viac budete milovať, tým viac budete žiariť božím svetlom. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.