Nedeľné sv. omše

15.08.2006 - prostredníctvom Martina - Svätodušnica - výročie zjavení

Moje deti!
     Dnes prichádzam s láskou držiac môjho Syna v náručí. Ježiš je tou láskou. Dnes som prišla, aby som sa dotkla vašich sŕdc, aby sa pod mojim materinským dotykom otvorili pre lásku. Neotvárajte sa temnote okolo vás. Neprijímajte ju do svojho srdca. Ale pomocou modlitby prijímajte lásku, ktorá prežiari každú temnotu. Otvorte srdcia láske. Moje deti, ponáram vás do lásky Ježišovho i môjho Srdca.
     
     Panna Mária prišla s malým Ježiškom v rukách