Nedeľné sv. omše

15.02.2004 - prostredníctvom Simony

Moje dietky!
     Milujem vás. Milujem vás. Milujem vás. Deti, nech pri každom mojom slove zaplesá vaše srdce radosťou. Nech zajasá radosťou, ktorou je Ježiš. Nech neustále spieva hymnu lásky Ježišovi. Deti, milujem vás. Modlite sa. Veľa sa modlite, lebo vám chceme túto lásku vliať do vašich sŕdc. Stále to nechápete? Ešte stále tomu nerozumiete? Vaše srdcia túžia po našej láske. Milujem vás. Toto nie sú len slová. Každý človek celý život hľadá našu lásku. Teraz vám ju chceme dať. Lásku Srdca môjho Syna a môjho Nepoškvrneného Srdca. Modlite sa.
     Ďakujeme vám, deti, že ste počuli moje volanie.