Nedeľné sv. omše

15.05.2006 - prostredníctvom Simony

Moje dietky!
     Žijete v rozhodujúcej dobe, kedy Zlý veľmi bojuje o vaše duše. Ale vy sa nebojte, lebo práve teraz sme ešte väčšmi pri vás a chránime si vás. Deti, v tento čas pristupujte ešte častejšie k sviatostiam, aby vás Ježiš mohol naplniť svojimi darmi, aby vás naplnil Duchom Svätým. Túžte po Ježišovi, po Duchu Svätom, lebo oni chcú bojovať váš boj za vás. Zostávajte v našich srdciach, v našej láske. Milujeme vás.
     Ďakujem vám, deti, že ste počuli moje volanie.