Nedeľné sv. omše

Obrátenie Michala z Košece

Do svojich 17-tich rokov som bol ateista. Vysmieval som sa zo Sv. Cirkvi, náboženstva z Pána Boha... Veci sa však postupne začali meniť a ja som postupne spoznával, že tu BOH predsa len bude existovať.

V roku 2000 som dostal knižku o Lurdoch a chcel som si pozrieť o Lurdoch niečo aj na internete. Preto som zadal do vyhľadávača slovo Lurdy. Bol som ale prekvapený, keď namiesto toho som hneď uvidel “zjavenie Panny Márie v Dechticiach“. Niečo ma tam jednoducho silno priťahovalo, priam magnetizovalo. A tak som sa tam v roku 2000 – roku plných milosti vybral na púť.
     Keď nás kňaz vyzval, aby sme pokľakli pod krížom, ktorý bol veľmi zneuctený, pocítil som teplo, ktoré do mňa začalo vstupovať v oblasti hrudníka zo smeru kríža. Bolo to veľmi prijemne teplo o priemere asi 20 cm. Spredu to teplo ako lúč vstupovalo a na chrbte to teplo zase vystupovalo. V ten deň bolo dosť chladno, bolo upršané počasie. Ale mne bolo tak príjemne teplo, že som sa vyzliekol z bundy . So mnou tak urobilo asi 5 ľudí. Otec mi potom hovoril, ako tam bolo zima. Keď sme vyšli po krížovej ceste na Boričky, miesto zjavenia Panny Márie, padol som na kolená a počas zjavenia Panny Márie som hrozne plakal. Nikdy v živote som tak neplakal. Prosil som o odpustenie hriechov, pretože som cítil z vlastných hriechov obrovsky ťaživý pocit. A veľmi som to ľutoval. Veľmi som prosil Pána Ježiša, aby urobil srdce moje podľa Srdca Svojho. V tom sa zo mňa všetko vylialo. Nedá sa to popísať. To môže pochopiť len niekto, komu sa to stalo. Nezostalo vo mne nič, len poznanie, že ON je veľký a milosrdný BOH a ja veľký hriešnik. Okrem toho nezostalo vo mne absolútne nič. Stále som hrozne plakal. Počas zjavenia dosť silno pršalo. Potom ma náhle niečo naplnilo a ja som všetko zrazu videl inak. Videl som odlesk BOŽEJ slávy a dôkaz JEHO existencie skoro všade, v rastlinách , v prírode. Dookola samé svedectvo a jasný dokaz BOŽEJ existencie. Ale nebolo to len to. Pán BOH sa mi dal spoznať. Začal som chápať a vidieť veci tak, ako som ich nikdy ani nevidel, ani nevnímal. Bol som z toho všetkého hrozne zmätený, nevedel som čo to malo znamenať. Absolútne som nechápal, čo sa to vlastne stalo.
     Počas zjavenia 9.7.2000 Panna Maria odovzdala prostredníctvom Martina toto posolstvo:

Moje deti,
dnes vás volám a pozývam vás, aby ste svoje srdcia odovzdali Ježišovi s úmyslom, aby ich pretvoril na obraz svojho Srdca. Deti, snažte sa viac mlčať a viac počúvať. Načúvajte svojím srdcom a počúvajte, čo vám Ježiš doň vraví. Ak budete načúvať, pochopíte mnohé veci, ktoré vám predtým boli skryté a nejasné. Ak dáte Ježišovi svoje srdcia a budete mu načúvať, budete môcť splniť Božiu vôľu omnoho lepšie a dôkladnejšie než predtým. Deti moje, nasledujte Ježiša v tichosti a pokore srdca.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.

Mne sa to presne stalo. Bol som z toho hrozne zmätený. Vedel som , že si to nemôžem nechať len pre seba a tak som toto svedectvo odovzdal do rúk otca arcibiskupa Sokola, pretože on zriadil komisiu na preskúmanie udalostí v Dechticiach.
     Od toho dňa som radikálne zmenil svoj život. Obrátil som sa k Bohu a snažím sa HO nasledovať aj keď je to veľa kráť veľmi náročné. Zo zdravotných dôvodov som prestal držať síce pôst o chlebe a vode, avšak snažím sa dávať viac lásku Pánovi a ľuďom v mojom okolí. Zostal som verný modlitbe sv.ruženca, snažím sa ho pomodliť každý deň. Po mojom obrátení som zažíval obrovské zmetenie. Teraz je to už zväčša pokoj a jemná radosť v duši. Pán JEŽIŠ ma používa ako nehodný nástroj, aby som Radostnú zvesť prinášal iným. Snažím sa venovať charite, životu vo farnosti, spoluorganizujem kresťanské gospelové podujatia, som animátor pre birmovancov. Tieto veci nevymenovávam preto, aby som sa pred vami chválil, ale aby som dosvedčil, že moje obrátenie bolo skutočné, pravdivé a trvalé.

     Dlho som toto svedectvo vydával len malému okruhu ľudí, lebo to je pre mňa veľmi osobné a intímne. Nechcel som, aby to niekto znehodnotil. No pociťujem potrebu odovzdať toto svedectvo do rúk Tej, ktorá mi tento zázrak vyprosila. Pociťujem v sebe hlbokú túžbu sa veľmi poďakovať za túto obrovskú milosť Božiu.

     Ďakujem Panna Mária , ďakujem PANE JEŽIŠU.

     Michal

V Košeci 25.04.2010
Ing. Michal Rafaj
Košeca