Nedeľné sv. omše

04.04.2010 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Ježiš vstal z mŕtvych radujte sa. Neprestajne sa radujte, ja sa radujem s vami. Deti moje, nieto hriechu od ktorého by vás Ježiš neoslobodil. Nieto tmy z ktorej by vás nevyviedol na svetlo. Radujte sa, lebo Ježiš vás urobil slobodnými.


15.04.2010 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Vďaka Ježišovej láske, ktorá vytryskla z jeho hrobu vo Veľkonočné ráno, ste opäť slobodné. Modlím sa za vás, aby ste vo svojich srdciach ostali slobodné a bez strachu vydávali svedectvo o svojom Pánovi, ktorý žije. Neľakajte sa, keď vôkol seba počujete bľabotanie rôznych názorov. Pravda je len jedna. Ježiš je pravdou, ostaňte mu verné, milé deti. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.