Nedeľné sv. omše

15.10.2003 - prostredníctvom Simony

Moje dietky!
     Veľká je láska Božia, veľké je jeho milosrdenstvo. Deti, dnes vám chcem pripomenúť to, čo som vám už dávnejšie povedala: Som Kráľovná pomoci. Ponúkam vám svoje Srdce ako útočište, ako skrýšu, kde nájdete ochranu, pokoj a lásku. Podávam vám svoju pomocnú ruku, preto chyťte sa jej a nechajte sa mnou viesť. Ja vás privediem k večnému pokoju, k prameňu milostí, k zdroju živej vody. Deti, nerozmýšľajte dlho, ale vykročte. Nebojte sa vykročiť, budem s vami. Som stále s vami, pretože vás nesmierne milujem.
     Ďakujem vám, že ste i dnes počuli moje volanie.