Nedeľné sv. omše

01.11.1996 - prostredníctvom Martina

Drahé dieťa,
     je práve rok, čo som ti ukázala peklo, očistec a nebo. Ľudia sa vôbec neboja hriechu a nemajú strach z pekla. Som s toho smutná, pretože vás milujem a chcem vám pomôcť, aby ste nikdy neokúsili muky hrozného utrpenia.


03.11.1996 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Drahé deti!
     Ďakujem vám za všetky kríže a bolesti, ktoré ste dnes s lásky ku mne podstúpili. Pozývam vás, aby každodennou vašou úlohou bolo pre vás milovať a odpúšťať. Ponúkam vám tieto prostriedky, pretože iba tak môžete dosiahnuť pokoj. Moje srdce je pokladnicou lásky a milosti pre vás, deti moje, preto načierajte neustále s môjho Srdca. Rodiny, pozývam vás, aby ste sa spojili silou modlitby, aby ste sa stretli vždy pri modlitbe, a potom každý pocíti zmysel sa vrátiť späť do svojej rodiny i keby bol kdekoľvek na svete. A tak si medzi sebou dokážete dôverovať. Som s vami. Zotrvajte v modlitbe, pretože Boh vás počúva a miluje. Modlite sa.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie.


04.11.1996 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Nezabúdajte, že som s vami. Ja som vždy s vami a nikto vám neublíži. Len milujte a odpúšťajte.


05.11.1996 - prostredníctvom Martina

Moje deti,
     prijmite pevne do svojho srdca Boha a odhoďte strach. Prosím vás darujte mi svoju dôveru.


05.11.1996 - prostredníctvom Simony

Moje milované deti!
     Ďakujem vám, že ste sem prišli. Ďakujem tým, čo otvorili srdce Bohu. Deti, Boh je šťastný, že ste sa mu úplne odovzdali, že mu dôverujete. Deti, i ja ďakujem, že viac počúvate moje slová, že ich prijímate. Deti, ja vám hovorím, nech nikdy nezavládne vo vašich srdciach smútok, pretože Boh vás miluje. Ďakujem vám a milujem vás. Veľmi vás milujem. S Bohom.


06.11.1996 - prostredníctvom Martina

Panna Mária mi rozprávala o budúcnosti sveta: Mier je v rukách ľudstva. Musia mať mier v srdci. Panna Mária povedala: Pozývam a prosím otca Andreja, aby išiel za kňazom tejto farnosti - za otcom Michalom a aby mu ukázal cestu mieru a pokoja, ktorú tu pripravujem pre moje deti, lebo je tak nutný a potrebný mier a pokoj. Pozývam otca Andreja do tohto miesta modlitby. Dodala: Onedlho tu mier a pokoj zvíťazí.


07.11.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé dietky!
     Deti, dnes som poverená od Pána, aby som celej mojej drahej farnosti, ale i mojim ostatným detičkám, povedala toto posolstvo: Detičky moje, Pán Ježiš sa narodil, aby vás vytrhol zo záhuby. Zomrel na kríži potupnou smrťou a odišiel do Nebeského Kráľovstva, ako váš predchodca, kde čaká na každého jedného zosnulého s otvorenou náručou, aby vás mohol objať, lebo Ježiš Kristus vás, detičky moje, veľmi miluje. Deti, keď sa chcete po smrti dostať do neba, tak nemôžete myslieť iba sami na seba, a na to, čo je iba pre vás dobré a čo by ste chceli vy. Ale musíte vykonávať tieto skutky milosrdenstva: musíte sa vedieť obetovať pre druhých, veďte svoj život Svätým písmom - slovom Pánovým. Buďte pokorné a odovzdané do najlepších rúk - rúk Nebeského Otca, ktorý jediný vie najlepšie, čo je pre každého jedného z vás dobré. Keď budete podľa týchto mojich rád žiť, ktoré som vám tu vymenovala, tak sa po smrti v nebi všetci určite raz stretneme.
     Deti, vy nemáte silu žiť tento život, ktorý vám každý jeden deň prináša nové a nové ťažkosti, a preto, ako vaša Nebeská Matka vám vravím, aby ste sa oveľa, oveľa viac modlili, najmä modlitbu svätého ruženca. Cez túto modlitbu vám z neba bude zoslaná sila, aby ste mohli odolávať všetkým životným náporom. Modlite sa, modlite sa z lásky k Nebeskému Otcovi. Prijmite tieto moje slová, detičky moje, ktoré vám vravím, aby som vás zachránila od pekelného ohňa. Prijmite ich s láskou a snažte sa ich vo svojom živote uskutočňovať. Ďakujem všetkým vám, ktorí ste dnes opäť prijali moje pozvanie.


10.11.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé a milované detičky!
     Deti, ako veľmi dobre viete, už viackrát som vám vravela, aby ste sa každé ráno i večer modlili modlitbu jedného Verím v Boha, 7x Otče náš, 7x Zdravas' Mária a 7x Sláva Otcu. Ale keďže sa túto modlitbu ešte stále pravidelne nemodlíte, tak vás chcem znovu vyzvať, aby ste sa túto modlitbu začali modliť a to takto: Každé ráno akonáhle vstanete, tak sa ju pomodlite. Tie dni, ktoré sa modlíte doma so svojou rodinou, tak si ju pridajte do modlitieb, ktoré sa modlíte. V tých dňoch, v ktorých ste spojené, tak vy sa túto modlitbu predmodlievajte a ostatní budú odpovedať.


12.11.1996 - prostredníctvom Martina

Odkaz pre modlitbovú skupinu:
     Moje deti!
     Všetci, ktorí ste v modlitbových skupinách, ste mojou radosťou, pretože ste zotrvali v modlitbách i napriek veľkým skúškam. Lebo kto sa modlí, vytrvá vo všetkom. Modlite sa, pretože tak vás Pán posilní.


14.11.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé a nesmierne milované deti!
     Deti, dnes by som vám chcela povedať : Deti, Pán Boh vám daroval život z veľkej lásky k vám ľuďom, aby ste ho žili na väčšiu česť a slávu Božiu. Dáva vám len tie najlepšie prostriedky, aby ste ho boli schopné žiť, ale mnohé z vás tieto prostriedky neprijímate. Týmito prostriedkami, ktoré vám váš Pán ponúka sú:
     – Život každého jedného z vás, nech je spojený s Bohom a jeho vôľou.
     – Každý mesiac obnovená svätá spoveď spojená s prijímaním Najsvätejšej Sviatosti Oltárnej.
     – Každodenná modlitba troch svätých ružencov za deň. (tj. celý ruženec - 150 Zdravas Mária)
     Dietky, mnohé si cez deň poviete: Pane, prečo si mne dal niesť túto chorobu, čiže kríž. Veď som nikomu nič zlé neurobil. Je to nesmierne ťažké uniesť toto bremeno.
     Deti, toto všetko hovoríte iba preto, lebo to vaše bremeno, ktoré je vám určené, nie ste schopné niesť a to preto, lebo ste odvrátené od Boha a aj preto, lebo sa nemodlíte. Keby ste sa modlili tak ako vám vravím, tak by ste pochopili, že Nebeský Otec vám podáva pomocnú ruku, aby vám s nimi pomohol. Nech sa vašim vzorom vo vašom utrpení stane Ježiš Kristus, ktorý nikomu nič neurobil, a aj tak ho odsúdili a musel zomrieť smrťou na kríži. Zomrel na kríži preto, že vás veľmi miloval. A tak aj vy obetujte svoju chorobu za toho, ktorého milujete. A vaša choroba sa vám stane oveľa, oveľa ľahšia a príjemnejšia. Ďakujem vám, že ste sem opäť dnes prišli, aby ste sa stretli so mnou.


16.11.1996 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Veľké nevyčísliteľné milosti vám prichádzajú od Pána, vášho Boha, pretože ste napriek starostiam prišli sem k Pánovi na kríži. Moje srdce je naplnené radosťou.


17.11.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Dnes som poslaná od Pána, priamo z neba, aby som vám zverila toto posolstvo:
     Deti, tento svet sa celý rúti do zatratenia a preto ma sem môj jediný Syn a váš Pán Ježiš Kristus poslal, aby som vás cez všetky posolstvá, ktoré vám od neho, - prostredníctvom mojich drahých detičiek vravím, odtrhla od satana, ktorý vám zabraňuje, aby ste si zlepšili svoj život a potom sa po smrti dostali do náručia Nebeského Otca, ktorý kraľuje spolu aj so svojim milovaným Synom v nebi. Deti, už toľko krát som vám vravela, aby ste sa modlili, žili podľa týchto posolstiev a zachovali si vo svojich srdciach pokoj a lásku, ktorú tak veľmi potrebujete pre seba, ale aj pre svojich blížnych a vôbec pre všetkých ľudí, s ktorými sa stretávate. Ale vy nechcete počúvať vašu Matku, ktorá chce pre svoje deti len a len dobre. Deti, vy máte svoje srdcia veľmi tvrdé a svoje oči zakryté závojom neviditeľnosti, a preto nevidíte, čo pre vás s Pánom Ježišom robíme. Deti, znovu vás chcem pozvať, aby ste sa zmenili. Zmeňte sa, zmeňte sa, zmeňte sa a potom zistíte, že vaša pravá vlasť je v nebi, kde sa stretnete s Bohom, ktorý tam už teraz na vás čaká.


19.11.1996 - prostredníctvom Martina

Odkaz pre modlitbovú skupinu:
     Moje deti, buďte vo všetkom pokorné.


20.11.1996 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Buďte túto dobu pohotové prijať veľké milosti, ktoré vám Pán pošle.


21.11.1996 - prostredníctvom Lucie

Drahé deti!
     Deti, dnes ma Hospodin poslal s týmto posolstvom:
     Deti, keď sa Pán lúčil s týmto svetom, tak konal Poslednú večeru so svojimi učeníkmi, ktorá sa zachovala až dodnes. Tou poslednou večerou je terajšia svätá omša, ktorú teraz koná kňaz v mene Pána Ježiša. Deti, ak Pána a svojho jediného Boha milujete z úprimného srdca, tak sa mu aj celé odovzdajte a zverte sa mu so všetkým, čo vás trápi na tele i na duši, lebo iba On vás najlepšie pochopí a keď ho poprosíte o radu, tak vám aj s veľkou radosťou poradí. Nebeský Otec je veľmi dobrý a láskavý a pre svoje drahé detičky chce len to najlepšie. Detičky moje, nemyslite iba na to čo je na tomto svete, ale myslite na to, čo je v nebi. Keď budete zachovávať Božie prikázania, žiť podľa učenie Ježiša Krista, ktoré vám poskytuje Sväté písmo, tak máte Nebeské Kráľovstvo isté. Ale deti, som veľmi, veľmi smutná, lebo vy sa nesnažíte stať sa lepšími. Moje Srdce veľmi krváca, keď vidím tú veľkú zlobu a nenávisť na svete. Veľmi sa modlím a prosím Boha, aby vám odpustil Boží trest, ktorý je už tu blízko. Vyzývam vás, aby ste sa zamysleli nad týmto posolstvom.
     Ďakujem vám, že ste prijali moje pozvanie a prišli ste sem na túto svätú omšu, aby ste oslávili Pána Boha.


23.11.1996 - prostredníctvom Martina

Deti! Vždy, keď prídete sem k môjmu Synovi pokloniť sa, moje Srdce je šťastné.


23.11.1996 - prostredníctvom Martiny

Deti, viete, že váš hriech je ťažké bremeno pre Pána a môjho Syna. Vysi myslíte, že urážať Pána so svojimi hriechmi to je len tak, ale On bolestne trpí za vás. A teda, moje deti, vyslyšte pozvanie Božie k modlitbám a najviac k sedembolestnému ružencu. Viete, že Boh vás neopustí, ale udržujte si jeho svätú vôľu v sebe. Dajte si záležať na tom, čo robíte. Ja vás o to prosím. Nech vás nezvádza "zlý" na zlé veci, ako nadávanie. Nedajte sa ním zvádzať, ale prejdite na lepšiu cestu a to k Pánu Bohu.


26.11.1996 - prostredníctvom Simony

Moje milované deti!
     Ja vám dnes veľmi ďakujem, že ste prišli sem, aby ste sa stretli s Bohom v modlitbe. Ďakujem vám, že sa modlíte. Deti, je veľmi veľa ľudí, ktorí sa nechcú modliť, pretože si myslia, že to nepotrebujú. Deti, pre vás je veľmi potrebná modlitba. V modlitbe ste v úzkom kontakte s Bohom, vtedy vás On pozorne počúva. Preto, deti, keď sa modlíte, modlite sa viac srdcom. Uvedomte si, že medzi vami je Boh, že vy slová neodriekate len tak, ale vy sa modlíte a hovoríte s Bohom. Vy mu ich odovzdávate. Preto vás, deti moje, prosím a vyzývam, modlite sa srdcom. S Bohom, moje drahé deti. Milujem vás. Veľmi vás milujem.


28.11.1996 - prostredníctvom Martina

Panna Mária mi hovorila o slzách Pána Ježiša úryvok: Ľudstvo si nevšíma moje slzy a posolstvá a preto môj Syn dáva z veľkej lásky znamenie. Moje deti, modlite sa, aby moje slzy i Pánove netiekli zbytočne!


28.11.1996 - prostredníctvom Lucie

Moje drahé deti !
     Deti, dnes by som vám chcela povedať toto:
     Deti, ja sem každý deň prichádzam, aby som vás cez všetko, čo vám od vášho Pána Boha hovorím, čo najviac odvrátila od satana - Božieho protivníka. Deti, satan vám vždy ponúka iba také prostriedky, ktoré vás privádzajú vždy len k páchaniu hriechov, kvôli ktorým nemôžete pristúpiť k svätému prijímaniu mnohokrát hneď, ako ste po svätej spovedi. A preto vám vravím, aby ste sa satanovi obrátili chrbtom a Pánovi tvárou. Deti, otvorte svoje srdcia a dovoľte Pánovi, aby vám mohol preukázať, že iba On je pravá a samá láska. Deti, moje Srdce je nesmierne došľahané od vašich hriechov, ktorých ste sa dopustili nespočitateľné množstvo.
     Deti, vy ste nepolepšiteľné a stále vidíte iba krásu tohto sveta. Počúvnite vašu Matku, že na tomto svete ste iba dočasne a váš pravý domov je v nebi. Deti, vy nežijete podľa vôle Nebeského Otca, nemodlíte sa, nežijete podľa týchto posolstiev, nedržíte pôst a aj napriek tomu chcete, aby vám všetko bolo odpustené. Áno, Nebeský Otec je nesmierne láskavý, ale keď príde čas a nezmeníte sa, tak na vás Pán Boh dopustí to, čo budete oplakávať, ale potom bude už neskoro. Deti, keď vás niekto poprosí o pomoc, tak sa nevyhovárajte na to, čo vôbec nemáte v úmysle urobiť, ale s láskou mu pomôžte. Neviete sa obetovať, lebo vo vašich srdciach vládne pýcha. Ďakujem Vám všetkým, že ste dnes opäť prijali moje pozvanie a prišli ste sem, aby ste ma mohli vypočuť.


29.11.1996 - prostredníctvom Martina

Odkaz pre modlitbovú skupinu:
     Moje deti!
     Mojim prianím je, aby sa rozšírili modlitbové skupiny tu i u Simonky. Želala by som si, aby vás sem prichádzalo viac sa modliť. Chcem vás s láskou stále viesť, veď priveľa od vás nežiadam. Či je to priveľa dva dni sa tu stretávať v modlitbe? Prosím vás, modlite sa. Pozývam najmä mužov. Pozývam vás, rozhodnite sa. S Pannou Máriou som sa radil o jednom probléme.


30.11.1996 - prostredníctvom Martina

Moji anjeli,
     Nebeský Otec trestá, pretože miluje. I vás keď pokarhajú, s láskou a pokorou zoberte kríž na plecia a vtedy sa vám začne vaše srdce viac duchovne rozvíjať.