Nedeľné sv. omše

15.02.2013 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     
     Som pri vás a veľmi si želám, aby tieto moje slová vniesli Božie svetlo do vašich sŕdc. Dnes moje materinské srdce vás chce zapáliť veľkou láskou a úctou k môjmu Synovi v Eucharistii. Túžim, aby ste mali v Ňom toľké zaľúbenie, ako moje srdce. So živou vierou upriamte svoj zrak na Ježiša, ktorý povedal: „Ja budem s vami...“ Prečo je vo vás potom toľko nepokoja a úzkosti, keď vám je Ježiš tak blízko? Poďte k Nemu a s láskou sa mu klaňajte. Zotrvávajte pri Ňom v modlitbe, chvále a uctievaní, nech vás prežiari svojou láskou. V tomto pôstnom čase mu dovoľte, aby sňal vaše bremená, ktoré vám bránia kráčať cestou lásky. Všetok chlad a pochybnosť nech spáli On, ktorý prebýva s vami v živom chlebe. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.