Nedeľné sv. omše

05.04.2009 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Objímam a ukrývam si vás vo svojom náručí. Volám vás, deti, aby vaše rodiny v modlitbe odovzdali všetky zranenia, choroby a útoky zla Ježišovmu prebodnutému srdcu. Vložte ich doň skrze moje Nepoškvrnené srdce, ktoré bolo prebodnuté mečom bolesti. Ježiš vo vašich rodinách zvíťazí a udelí svoje milosti.


15.04.2009 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Chváľte nebeského Otca za všetko, čo stvoril. Pozrite na prírodu a obdivujte všetku krásu, ktorú utvoril láskou svojich rúk. Povzbudzujem vás, milované deti, napodobňujte svojho Otca a prácou svojich rúk vytvárajte dobré diela. Ste stvorené pre lásku a dobro. Môj Syn svojou smrťou a zmŕtvychvstaním sňal z vás okovy hriechu a oslobodil vás. Povstaňte spolu s ním k novému životu, pretože milovaný Otec vás stvoril pre lásku a krásu. Žehnám vás, deti a ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.