Nedeľné sv. omše

15.05.2019 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Pozdvihnite svoj zrak a uvidíte vašu milostiplnú Matku. Ako jasná hviezda vám chcem svietiť svetlom pravdy a lásky, aby som rozohnala temnotu z každého srdca a mysle. Vaša viera tak ostane pevná, neochvejná a srdcia neobťažené pochybnosťami. Želám si, aby sa k modlitbe svätého ruženca navrátili tí, ktorí sa ho prestali modliť, aby som ich mohla obdariť prehojnými milosťami, skrze túto pokornú modlitbu. Ľúbim vás, deti moje. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.