Nedeľné sv. omše

Pôst 2012 - rozjímanie

Drahí ctitelia Panny Márie

     Prežívame milostivý čas pôstneho obdobia. Pripravujeme sa na slávenie Veľkonočných sviatkov. Uvedomujeme si potrebu vnútorného obrátenia, lebo chceme čo s najčistejšími očami vidieť svetlo Pánovho zmŕtvychvstania. Túžime kľaknúť pred víťazom nad smrťou, hriechom a dotknúť sa jeho svätých rán. Práve tieto rany nás uzdravili a ich liečivé milosrdenstvo nám aj dnes prinavracia slobodu vo sviatosti zmierenia.
     V tejto chvíli sa obrátime na našu Matku Máriu. Práve ona milosťou viery bola najhlbšie ponorená do tajomstiev Veľkej noci. Pán vedel a vie prečo práve ju posiela na našu zem, aby nám pomohla stále dôkladnejšie chápať nekonečnosť Božej zachraňujúcej lásky. Nechajme sa povzbudiť slovami, ktoré nám Kráľovná Pomoci kladie na srdce pre tieto dni: „ Deti, práve nastalo pôstne obdobie. Chcela by som vás poprosiť, aby ste sa viac venovali vášmu duchovnému životu, aby ste sa s čistým srdcom a dušou pripravili na zmŕtvychvstanie môjho Syna. Deti, stíšte sa. Stíšte sa a viac si čítajte zo Svätého písma a rozjímajte nad slovami Pána Ježiša. Obzvlášť vás, deti prosím, aby ste si viac uvedomovali, že vo všetkých vašich blížnych je Boh a podľa toho i činili. Deti, stíšte sa a ponorte svoje srdcia do milosrdenstva a lásky Nebeského Otca.“ To sú slová našej Matky. Jej úpenlivá prosba nás vedie k oživeniu duchovného života. Zbavovať sa pýchy a všetkého, čo nás robí vnútorne neslobodnými. Máme upriamiť pozornosť na naše medziľudské vzťahy a prísť k zmiereniu, tam kde je to potrebné. Veď nie je možné milovať Pána, aby sme nemilovali blížneho, v ktorom sám Ježiš prebýva. Nakoniec nám Mária pripomína „stíšte sa“, iba v tichu sme schopní vo svetle Ducha Svätého pochopiť, čo máme vylepšiť a ako Božiu vôľu uskutočniť. Často krát práve rozjímavé Božie slovo nám ukazuje cestu riešenia.
     Drahí moji priatelia. Oslovený povzbudením našej Matky – Kráľovnej Pomoci, vám zo srdca vyprosujem a prajem, aby ste si denne nachádzali čas na vnútorné stíšenie. V tichu ponorení do Božej prítomnosti spolu s Máriou prežívajme tieto svätopôstne dni. Nechajme sa utíšení voviesť do najsvätejšieho tajomstva Božej lásky, ktoré budeme spoločne sláviť počas Veľkonočných sviatkov.
     S vďakou a s požehnaním
        p. Marek

19.3.2012
Sviatok sv. Jozefa