Nedeľné sv. omše

15.12.2008 - prostredníctvom Martina

Moje deti,
     žehnám vás svojim materinským požehnaním. Želám si, aby ste otvorili svoje srdcia pre Ježiša, ktorý prichádza. Pozývam vás, aby ste spolu so mnou očakávali jeho narodenie. Nezapĺňajte svoje srdcia túžbou po mamone, ale túžte po mojom Synovi. Pretože tým najväčším darom Vianoc je Ježiš. Už teraz sa radujem, že Novonarodeného Ježiša položím do vašich sŕdc. Modlite sa spolu so mnou, moje deti.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho materinského srdca.