Nedeľné sv. omše

15.11.2010 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Mojim dnešným materinským želaním je, aby ste sa modlili modlitbou dôvery. Nech vašu modlitbu nesprevádza strach, ale vedomie, že Boh má v rukách vašu budúcnosť. Prichádza advent, čas stíšenia sa a očakávania príchodu lásky na tento svet. Mojou túžbou je, deti moje, aby ste spolu so mnou odpovedali Bohu „staň sa“ zakaždým, keď máte strach o svoju budúcnosť. V Jeho rukách ste v bezpečí. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.