Nedeľné sv. omše

15.05.2023 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Denne sa modlite svätý ruženec zjednotené s mojím Nepoškvrneným Srdcom. Keď sa ho modlíte, je to ako keby ste mi láskyplne darovali kyticu nádherných ruží. Skrze túto svätú modlitbu na vaše duše padá Nebeská rosa. Tak veľmi sa ho potrebujete denne modliť, aby ste odolali skazenému svetu.
     Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.