Nedeľné sv. omše

15.12.2018 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     V tú presvätú noc, keď Pánov anjel oznámil pastierom radostnú zvesť, že sa v Dávidovom meste narodil Spasiteľ, oni hneď so živou vierou vstali, aby našli novorodené malé dieťa. Skrze živú vieru uvideli pravého Boha v mojom náručí. Vždy, keď prichádzate ku mne, nájdete v mojich rukách pravého Boha, jediné svetlo pravdy. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.