Nedeľné sv. omše

Tajomstvá

Žijeme v dobe, keď očakávame prisľúbené víťazstvo Nepoškvrneného Srdca Panny Márie. Tento čas, dianie a udalosti, ktoré predchádzajú a počas ktorých sa uskutočnia predpovedané udalosti, Mária dáva poznávať vizionárom. Vedela o nich Lucia z Fatimy, poznajú ich vizionári v Medžugorí a vedia o nich aj vizionári v Dechticiach. Tieto informácie sú ukryté do tajomstiev, ktoré, keď príde čas, budú zverejnené.
     Traja z dechtických vizionárov (Martin, Mária, Lucia) majú dostať desať tajomstiev. Ostatní majú dostať päť tajomstiev. Aj keď vizionári nemôžu prezradiť tajomstvá, niektoré sprievodné javy môžu zverejniť.
     Martin Gavenda rozpráva:
     „Tajomstvá vám nemôžem prezradiť, ale to, čo vám môžem povedať, sú niektoré sprievodné udalosti. Uskutočneniu prvého tajomstva predchádzajú povodne. Udalosti, ktoré sú obsiahnuté v prvom tajomstve, sa udejú tri dni pred druhým tajomstvom.
     Nevyzradím druhé tajomstvo, keď poviem, že zahŕňa veľké varovanie.
     Tretie tajomstvo sa týka veľkého zázraku, ktorý Panna Mária prisľúbila.
     Obsahom ďalších tajomstiev je sedem trestov, ktoré prídu v tom prípade, ak sa ľudstvo na základe veľkého varovania nezmení. O veľkom varovaní môžem povedať len toľko, že ľudia akoby ho najskôr videli, a potom ho prežijú každý vo svojom vnútri. Človek nadobudne poznanie o svojom vnútri, o tom, čo urobil zle, čo dobre, čo neurobil a mal urobiť… Bude to veľké Božie milosrdenstvo – človek spozná svoje vnútro a spozná pravdu. Predtým príde prenasledovanie kresťanov… Nebude to koniec sveta, ale bude to koniec časov.“