Nedeľné sv. omše

15.05.2013 - prostredníctvom Martina

Moje deti!
     Túžbou môjho materinského srdca je zhromaždiť vás vo svojom náručí ako v záhrade lásky. V spoločnej modlitbe pozdvihnime svoje ruky prosiac milujúceho Otca v mene môjho Syna o najvzácnejší dar, ktorý vám nikdy neodmietne dať. Dar Svätého Ducha. Dovoľte Duchu Svätému nech vás zapáli ohňom živej viery a už nebudete ako planý figovník, na ktorom sa nič nerodí. Pretože v Ňom budete žiť nový život a budete prinášať dobré a zdravé ovocie. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho srdca.