Nedeľné sv. omše

15.01.2005 - prostredníctvom Simony

Moje milované deti!
     Žehnám vás, žehnám vaše rodiny. Deti, chcem vám povedať, že vás veľmi milujem. Dnes vás posielam medzi všetky moje deti, aby ste im svedčili o Ježišovi svojim životom. Nebojte sa. Deti, ešte stále sa obávate toho, čo si iní budú o vás myslieť. Nebojte sa. Boh vám dáva svoje požehnanie, svoje milosti, dary, schopnosti a preto svedčte o jeho láske vo vás. Deti, naplňte svoje ruky skutkami lásky. Milujem vás.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.