Nedeľné sv. omše

15.11.2018 - prostredníctvom Martina

Moje milované deti!
     Onedlho budete prežívať adventný čas. Želám si, aby ste ho prežívali spolu so mnou. V posvätnom tichu nech z vašich sŕdc zaznie modlitba: "Príď Emanuel, príď k nám skrze Máriu". Boh, ktorý prichádza skrze moje ruky, chce byť s vami. Buďte aj vy s Ním. V prítomnosti môjho Syna, zotrvávajte zjednotené so mnou v láske, úcte, poklone a bázni Božej, pretože On je živý, svätý Boh. Ponáram vás do lásky Ježišovho a môjho Srdca.