Nedeľné sv. omše

01.02.2001 - prostredníctvom Simony

Moje drahé deti!
     Veľmi vás milujem. Deti, dnes som prišla, aby som vám povedala, aby ste otvorili svoje srdcia pre vašich bratov a sestry. Deti, prijímajte svojich blížnych s láskou. Deti, neuvedomujete si, že v nich prebýva Ježiš. Zabúdate na to. Deti, prijmite každého a vypočujte ho. Keď vám bude ťažko zhovárať sa s vašim blížnym, vedzte, že práve Ježiš k vám prichádza prostredníctvom neho a pamätajte na to. Deti, dnes vás chcem poprosiť, aby ste prijímali Božiu lásku, ktorá sa vám dáva i prostredníctvom vašich bratov a sestier. Nesmierne vás milujem.
     Ďakujem vám, moje drahé deti, že ste počuli moje volanie.


04.02.2001 - prostredníctvom Martina - prvá nedeľa

Moje deti!
     Som šťastná, že tu dnes môžem byť medzi vami a mám radosť z toho, že ste sa rozhodli šíriť svojim životom Ježišovo evanjelium. Volám vás, deti, aby ste Sväté písmo mali vo veľkej úcte a denne si v kruhu svojich rodín z neho čítali. Uvedomujte si, deti, že sú to slová Božie a že cez ne sa vám prihovára Boh.
     Ďakujem vám, deti moje, že ste počuli moje volanie.


08.02.2001 - prostredníctvom Simony

Moje deti,
     veľmi vás milujem! Milujem vás tak, ako len matka môže milovať svoje deti. Milujem vás nekonečnou láskou. Deti, i môj Syn Ježiš Kristus vás miluje nekonečnou a milosrdnou láskou. Miloval vás od večnosti. Obetoval sa za vás, pretože vás miloval a vždy bude. Miluje vás i keď upadnete do hriechu. Deti, nebojte sa k nemu prísť a otvoriť mu svoje srdcia pre jeho lásku. Keď tak urobíte, váš život bude naplnený pokojom, radosťou a láskou. Tak veľmi vás milujeme, moje deti.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


15.02.2001 - prostredníctvom Simony

Moje milované dietky!
     Milujem vás. Deti, dnes som vás prišla povzbudiť, aby ste žili slová Ježiša Krista. Deti, nech vám je môj Syn príkladom v úplnej odovzdanosti do Božej vôle. Ako On sa modlil k Bohu Otcovi, tak i vy sa modlite. Ako On mu bezvýhradne dôveroval, tak i vy robte. Deti, uvedomte si, že Boh Otec nie je vzdialený ďaleko od vás, ale je celkom blízko pri vás. On na vás neustále hľadí láskavým okom a jeho Srdce je otvorené pre vás so všetkými milosťami, ktoré potrebujete. Deti, dnes vás chcem pozvať, aby ste otvorili svoje srdcia pre Nebeského Otca a nechali v nich pôsobiť Svätého Ducha. Deti, milujem vás.
     Ďakujem vám, že ste počuli moje volanie.


22.02.2001 - prostredníctvom Simony

Drahé deti,
     veľmi vás milujem. Deti, prišla som a chcem vám povedať, že som šťastná, že prinášate obety z lásky k môjmu Synovi. Deti, vaše obety nie sú zbytočné. Nebeský Otec vás vidí a počúva. On vidí všetko, čo robíte. Deti, milujem vás. Ako vás ja milujem a chcem len vaše dobro, tak i vy sa milujte. Deti, chcem vás povzbudiť, aby ste i naďalej prinášali drobné obety a modlili sa i za tých, ktorí vám ubližujú. Vaše modlitby nie sú zbytočné.
     Ďakujem vám, drahé deti, že ste počuli moje volanie.