Nedeľné sv. omše

Víkendy

Počas víkendov sa vizionári stretávajú s Pannou Máriou pri kríži a na Svatodušnici. V tieto dni je najjednoduchšie sa s nimi stretnúť a mať možnosť porozprávať sa s nimi.

Sobota (okrem prvej soboty po 1. piatku)

Nedeľa (okrem prvej nedele po 1. piatku)

Niekedy sa stane, že na čas odchodu ku krížu pripadne vo farnosti sv. omša, vtedy sa ku krížu nejde.

5.4.1996 Panna Mária povedala:
     Drahé deti!
     Som šťastná, že ste tu. Pretože to, že ste tu, bolo moje pozvanie. Drahí anjeli, chcem vám povedať, ak by ste si mali vybrať medzi svätou omšou, Sviatosťou Oltárnou a mnou, musíte si vybrať svätú omšu a Sviatosť Oltárnu. Pretože to, že som tu, je preto, aby som vás naučila láske k Ježišovi Kristovi. Drahé deti, ja by som si vás našla, aj keby ste boli kdekoľvek.

Pokiaľ prídete na púť a vizionári nie sú prítomný vo farnosti, napriek tomu si vykonajte púť sami.

Prípadné zmeny programu sa dočítate v sekcii Oznamy → Aktuálne.